Gepubliceerd op: 2 mei 2018

De rush op Mypension.be

Sinds 20 november vorig jaar kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren het bedrag van hun wettelijk pensioen raadplegen op de website mypension.be. Volgens de Federale pensioendienst hebben 1.044.166 bezoekers dit binnen de drie maanden tijd gedaan. En er worden nieuwe functies uitgerold.

Het pensioen is een topbezorgdheid van Belgen en des te meer omdat we er weinig over weten. Jarenlang werd herhaald dat het wettelijk pensioen waarop we recht zullen hebben niet erg zwaar zal wegen, dat we er goed aan doen om ons aan te sluiten bij de groepsverzekering van onze onderneming en gebruik maken van de fiscale voordelen van het individueel pensioensparen. 

Maar na een gemengde of onderbroken loopbaan, veranderingen in werkgevers, de aanpassingen in de leeftijd en voorwaarden van het pensioen, van de fiscaliteit, en de introductie van speciale en overgangsregelingen, had niemand nog het flauwste idee van wat hij of zij nog kon verwachten... 

Een betere dienst voor de toekomstige gepensioneerde.

Alles veranderde met de website mypension.be.

Sinds november vorig jaar kunnen alle toekomstige gepensioneerden de datum van hun pensioen kennen en het bedrag ervan simuleren. Meer dan een miljoen bezoekers hebben al deze simulatie uitgevoerd in drie maanden tijd. De administratie telde daarbij een meerderheid burgers boven de 45 jaar (77%), Nederlandstalige (69%) en mannen (56%).

Meer dan 700.000 personen kozen er ook voor om hun correspondentie elektronisch te ontvangen via mypension.be, volgens de beheerders van het portaal, zijnde de Federale pensioendienst, het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en de vzw Sigedis. 

Nieuwe tools

Sinds maart kan je via een nieuwe simulatietool ook antwoorden vinden op vragen met betrekking tot de afkoop van de studiejaren. Tegen het einde van de zittingstijd zal je ook het effect van je loopbaankeuzes op jouw pensioen kunnen inschatten. Wat als ik zelfstandige word? Wat als ik een loopbaanonderbreking neem?


Binnenkort heeft ons toekomstige pensioen geen geheimen meer voor ons. En zal iedereen kunnen nadenken over de beste manier om het te verbeteren... door op tijd de nodige maatregelen te nemen. 

Wil je meer informatie over de 2de en 3de pensioenpijlers? Contacteer ons.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief