Gepubliceerd op: 18 mei 2018

Wat oldtimerliefhebbers moeten weten

Oldtimers zijn in en hebben een specifiek statuut waardoor verzamelaars ze vrij kunnen gebruiken op de openbare weg. Maar dat statuut is enkel van toepassing op voertuigen waarvan de kentekenplaat met een “O” begint. Welke voertuigen zijn dat? En wat zijn de verzekeringsregels?

Basisregels
 • Om een auto als oldtimer te registreren met een O-plaat moet het voertuig minstens 25 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. 
 • Alle categorieën voertuigen van ten minste 25 jaar worden als oldtimers beschouwd, of het nu gaat om auto’s, militaire voertuigen of bedrijfsvoertuigen. 
 • Oldtimers met een O-nummerplaat mogen vanaf nu overdag en 's nachts op de weg rijden. En dit ook buiten manifestaties waar oldtimers bijvoorbeeld samenkomen. 
Uitzonderingen

Toch zijn er nog enkele beperkingen. Oldtimers mogen niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden: 

 • commercieel en professioneel gebruik;
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
 • bezoldigd vervoer van personen;
 • als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten. 
 • Voor rupsvoertuigen wordt het gebruik beperkt tot:
 • oldtimermanifestaties;
 • testritten in een straal van 3 km van de opslagplaats van het voertuig. 
Enkele definities
 • "commercieel gebruik": elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
 • "professioneel gebruik": elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
 • "woon-werkverkeer": de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
 • "woon-schoolverkeer": de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studenten. 
Verzekeringen

Wij bieden aangepaste autoverzekeringen aan voor je oldtimers. Ze zijn voordeliger dan normale autopolissen.

Maar let wel op: als je verzekeringscontract bepaalt dat het over een oldtimer gaat die ook als zodanig ingeschreven is, zal je je aan die voorwaarden moeten houden want anders kan de factuur pijnlijk zijn als je een ongeval veroorzaakt. De schade die je aan derden berokkent, zal door je verzekeraar vergoed worden, maar hij kan zich vervolgens tegen je keren om de betaalde vergoeding terug te krijgen. 

Het is ook mogelijk om een autoverzekering voor oldtimers te onderschrijven die niet vereist dat het voertuig ook als oldtimer ingeschreven is bij de DIV. Wat betreft de verkeersregels gaat het dan om een normale auto die je als vervoermiddel gebruikt. Het tarief is doorgaans omgekeerd evenredig met het aantal voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik. 

Wil je ook je oldtimer verzekeren? Contacteer ons.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief