Gepubliceerd op: 21 november 2018

Stormen, onweer, overstromingen… verzekeraars stonden paraat

Het slechte weer dat België in de eerste helft van 2018 trof, hebben verzekeringsmaatschappijen meer dan 190 miljoen euro gekost. Uit voorlopige cijfers van Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, gaat het om 85.000 schadegevallen.

In zes maanden tijd is de som van alle claims in verband met stormen en overstromingen dit jaar al twee keer zo hoog als voor heel 2017, een jaar dat inderdaad vrij rustig was in België. 

Storm na storm

2018 begon al met de storm Eleanor van 1 tot 5 januari die vooral Wallonië trof.

Deze storm heeft geleid tot 20.500 schadeclaims, waarvan 95% betrekking had op schade aan gebouwen of de inhoud ervan als gevolg van harde wind. Bij 5% van de dossiers werd de uitgebreide waarborg "natuurkrachten" aangesproken die in dergelijke gevallen tussenkomt voor schade aan voertuigen. In totaal vertegenwoordigde deze eerste storm een schade van ongeveer 42 miljoen euro. 

Twee weken later was het de storm David die tussen 15 en 19 januari in het bijzonder een zone tussen de Waasstreek (Beveren) tot de Kempen (Lommel) heeft getroffen.

Deze storm heeft geleid tot meer dan 47.000 schadeclaims, waarvan meer dan 45.000 claims betrekking hadden op schade ten gevolge van storm. De verzekeraars hebben ongeveer 2.000 dossiers geopend voor schade aan voertuigen gedekt door een omniumverzekering. Deze tweede gebeurtenis was goed voor een schade van ongeveer 95 miljoen euro.

Uit een recente berekening van de herverzekeraar Munich Re blijkt dat deze storm in Europa de duurste ramp van de eerste helft van 2018 is geweest in de hele wereld, met een totaal van 1,7 miljard euro aan verzekerde schade.

Zware stormen van april tot juni

Vervolgens werden de maanden april en mei gekenmerkt door een opeenvolging van stormen met meerdere golven van slecht weer vanaf eind april tot begin juni. In totaal hebben verzekeraars meer dan 14.000 aanvragen tot tussenkomsten behandeld voor meer dan 50 miljoen euro. 

"Dankzij financiële reserves en een herverzekeringsbeleid die rekening houden met dergelijke weersomstandigheden waren de verzekeraars in staat om hun verzekerden te helpen,” aldus professor Philippe Colle, gedelegeerde bestuurder van Assuralia.

Ze betalen de noodzakelijke herstellingen en bieden bijstandprestaties, en indien nodig ook een herhuisvesting van de slachtoffers, zelfs een herstel van de tuin, afhankelijk van de contractvoorwaarden. 

Hoe kan je de risico’s i.v.m. het weer goed dekken? Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief