Gepubliceerd op: 19 december 2018

De fiscus houdt van pensioensparen

Om belastingplichtigen aan te moedigen zelf te sparen voor hun pensioen, biedt de overheid hen fiscale voordelen aan – onder bepaalde voorwaarden – op hun pensioensparen. Let wel: deze vrijgevigheid betaal je later terug.

Bij aanvang...

Indien je geld belegt in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, zal je het bedrag ervan op je belastingaangifte moeten aangeven om van een belastingvermindering te kunnen genieten.

Onder de volgende voorwaarden:
  • je moet minstens 18 jaar oud zijn, maar niet ouder dan 65;
  • de belastingaftrek geldt enkel indien je ten minste 10 jaar gespaard hebt, begin dus zeker voor je 55ste verjaardag;
  • je kan maar één vorm van pensioensparen in je belastingaangifte opnemen;
  • het maximale bedrag dat gestort mag worden bedraagt voortaan twee plafonds. De eerste is vastgesteld op 960 euro, de tweede op 1.230 euro. Indien het betaalde bedrag tussen 1 januari en 31 december 2018 niet de 960 euro overschrijdt, dan blijft de belastingvermindering 30% van het geïnvesteerde bedrag. Maar als je tussen 961 en 1230 euro stort, zal de aftrek slechts 25% van het totaal bedragen. Voor meer uitleg zie ons artikel van 1 maart 2018.
    Je hebt dus het recht meer te sparen, maar een bedrag hoger dan 1.230 euro zal niet tellen voor de belastingvermindering;
  • als je samenwoont of getrouwd bent, zullen jullie allebei kunnen genieten van de belastingaftrek voor het maximale bedrag (van 960 tot 1.230 euro). Je moet dan wel elk over een pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering beschikken. 
...bij aankomst

Je hebt van een belastingaftrek genoten op de gestorte bedragen. Maar bij afloop zal je een taks moeten betalen op je pensioensparen. 

Deze bedraagt 8% en wordt door de fiscus bij je bank geïnd op je 60ste verjaardag. Het tarief van 8% wordt niet berekend op het werkelijk gespaarde kapitaal, maar op een fictief kapitaal. Het bedrag hangt van de door je gekozen formule af. Vraag ons hierover meer uitleg.

De regering heeft trouwens besloten om voorafnames te doen op die eindbelasting: vanaf 2015 tot en met 2019 (vijf jaar dus) zal telkens 1% worden geïnd op het fictief kapitaal (dat je op 31 december 2014 gespaard had). Op je 60e verjaardag zullen de al betaalde bedragen worden afgetrokken van de 8% eindbelasting. 

Je kan na je 60ste en tot je 65 nog steeds aan pensioensparen doen. Je krijgt nog telkens een belastingvermindering op je stortingen, maar je moet geen eindbelasting meer betalen. Dus in die laatste jaren kan je nog een mooi belastingvoordeel meepikken. 

Als je je geld toch vóór je 60ste zou opnemen, dan moet je hierop heel wat meer belastingen betalen: meestal 33%. Bovendien kan je verzekeraar bij de uitstap uit een pensioenspaarverzekering vóór de eindvervaldag ook kosten aanrekenen. Redenen genoeg om een vervroegde uitstap te vermijden. 

Nog geen pensioensparen gestart? Begin er in 2019 zeker aan! Contacteer ons.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief