Gepubliceerd op: 20 november 2017

Hervorming vennootschapsbelasting

De lang verwachte hervorming van de vennootschapsbelasting komt er dankzij het zomerakkoord van de regering Michel. De hervorming werd door de regering goedgekeurd eind oktober 2017 en heeft een grote impact op de vennootschapsbelasting vanaf 2018 voor KMO's en zelfstandigen.

Voor alle bedrijven daalt het belastingtarief stapsgewijs:

Normaal tarief:  29,58% in 2018   -   25% in 2020
Verlaagd tarief voor KMO < 100.000 EUR: 20,40% in 2018   -   20% in 2020
Verlaagd tarief voor KMO + 100.000 EUR: 29,58% in 2018   -   25% in 2020

Door deze wijziging zijn de meeste fiscalisten het er over eens dat in 2017 het zeer interessant is om nog een backservice te overwegen in de IPT van de bedrijfsleider.

We sommen ze even op voor je:

 

1. Daling vennootschapsbelasting

De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen voor alle vennootschappen, dit betekent dat de aftrek van een backservicepremie in 2017 de vennootschap normaal gezien een groter belastingbesparing zal opleveren dan de aftrek van eenzelfde bedrag in 2018.

2. Wyninkcx-bijdrage

Indien de premies in een groepsverzekering of IPT hoger zijn dan 31. 212 EUR (geïndexeerd bedrag voor 2017), dan moeten zij een sociale bijdrage van 1, 5% betalen op het deel van de premie boven deze grens. De regering Michel wil vanaf 2018 of 2019 ook het tarief van deze Wyninckx-bijdrage verdubbelen van 1, 5% naar 3%. Dit tarief is verschuldigd op alle premies van een groepsverzekering of IPT, ook die voor een backservice in de mate van de overschrijding van het jaarplafond van 31. 212 EUR (2017).

 

3. Verstrengde berekening 80% grens

Vanaf 2019 wil de regering de 80%-grens voor het aanvullend pensioen verscherpen. Zo wordt niet langer de normale brutojaarbezoldiging van het laatste jaar laten meegeteld. In plaats daarvan zou er gekeken worden naar de gemiddelde bezoldiging berekend over een langere periode. Daardoor zou de 80%-grens naar beneden kunnen gaan, waardoor een minder grote backservicepremie aftrekbaar is. Hoe lang deze referentieperiode zal zijn, is nog niet beslist.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
FSMA 023636A
RPR Brugge 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief