Gepubliceerd op: 27 maart 2018

Roerende voorheffing op je Tak21 spaarcontract

Heb je een spaarcontract bij een verzekeringsmaatschappij onderschreven van het type 'tak 21' en je wenst een gedeeltelijke of volledige opname te doen tijdens de eerste 8 jaar? Dan betaal je 30% roerende voorheffing op de intresten.

Heb je een spaarcontract bij een verzekeringsmaatschappij onderschreven van het type 'tak 21' en je wenst een gedeeltelijke of volledige opname te doen tijdens de eerste 8 jaar? Dan betaal je 30% roerende voorheffing op de intresten. 

Hoe worden die intresten berekend?

Daarvoor worden de jaarlijkse intresten verondersteld 4,75% te bedragen op de premies, ook als de opbrengst minder of meer dan 4,75% intrest is.

Je hoeft echter geen roerende voorheffing te betalen wanneer je contract al langer dan 8 jaar loopt of als de levensverzekering een overlijdensdekking bevat van 130% van het geïnvesteerde bedrag. De voorwaarde is dan wel dat je zelf de begunstigde bent van het contract op de eindvervaldag en ook de verzekerde persoon zijn voor de overlijdensdekking.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief