Gepubliceerd op: 20 april 2018

Beleggen met een snuifje risico?

De lage rentevoeten en het negatieve rendement van de traditionele spaarboekjes dwingen de spaarders om op zoek te gaan naar lucratievere producten, wanneer ze hun koopkracht willen beschermen. Een overzicht van de mogelijkheden die er op de markt zijn.

Spaarboekje

Door je spaargeld op een traditionele spaarrekening te plaatsen, kan je er zeker van zijn dat je aan koopkracht zult verliezen, vermits de rente ervan lager ligt dan de inflatie. Verwacht dus geen rendement van een spaarboekje, maar enkel zekerheid. Men raadt aan om er het equivalent van 6 tot 12 maanden inkomen te laten slapen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Net als bankbeleggingen genieten spaarboekjes ook van de staatswaarborg ter hoogte van 100.000 euro per persoon en per bank. 

Obligaties

Ze vormen traditioneel het vaste onderdeel van een beleggingsportefeuille, maar het risico op lage rendementen is hoger dan vroeger. Gezien de zeer lage aangeboden rentevoeten, zou een stijging ervan resulteren in een daling van de koers, vermits de waarde van de obligatie aangepast zou worden aan de lagere marktrente. Het risico van koopkrachtverlies is dan ook groot. 

Aandelen

Ze worden geapprecieerd in periodes met lage rentevoeten en bieden daarom nog betere perspectieven op een gunstig rendement.

Maar op één voorwaarde: dergelijke investering doe je vanuit een langetermijnperspectief (minstens 5 jaar). De dagen van wonderbaarlijke winsten op de beurs in een week tijd zijn nu voorbij. Tenzij je een uitstekende speculant bent en er al je tijd aan besteedt. Maar het risico om bij een crash alles te verliezen is groot. 

Beleggingsfondsen

Ze bestaan uit een mix van aandelen en obligaties en worden beheerd door deskundige professionals. Ze vormen de juiste balans tussen beperkt risico en betere rendementen. De beheerder heeft een doelobjectief voor het spreiden van het risico over verschillende soorten activa – afhankelijk van het risicotype waaraan het fonds verbonden is.

Vastgoed

Of je nu rechtsreeks belegt in een onroerend goed of in beursgenoteerde vastgoedondernemingen, deze optie lijkt nog aantrekkelijker met de huidige rentevoet. Des te meer omdat het indexeringsmechanisme van de huurprijzen een natuurlijke bescherming biedt tegen inflatie. Op dit moment worden huurrendementen geschat tussen gemiddeld 3% en 6%. De aankoop van een woning laat je als belegger ook toe te genieten van lage rentetarieven bij het eventueel gedeeltelijk financieren van de aankoop. 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief