Gepubliceerd op: 25 november 2020

Uitstel van betaling van sociale bijdragen tot in 2021 zal geen impact hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2020.

Zelfstandigen die het tijdens de coronacrisis financieel moeilijk hebben, kunnen dit jaar vragen om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen tot volgend jaar. Heel wat zelfstandigen hebben ondertussen dat uitstel van betaling aangevraagd. En zelfstandige bedrijfsleiders worden door de coronacrisis vaak gedwongen om de eigen bezoldiging fors te verlagen.

Al van bij het begin van de coronacrisis stellen zich enkele vragen over de mogelijke fiscale gevolgen voor VAPZ- en IPT-premies in de volgende situaties:
  • De zelfstandige die uitstel krijgt van sociale bijdragen tot 2021 en daardoor mogelijk de fiscale aftrek van de VAPZ-premies in 2020 zou verliezen.
  • De zelfstandige bedrijfsleider die zijn bezoldiging verlaagt of op nul brengt, waardoor de vennootschap mogelijk de fiscale aftrek van de IPT-premies in 2020 zou verliezen, omdat ze niet meer voldoen aan de 80 %-regel en/of er zelfs een belastbaarheid van de premies als voordeel alle aard dreigt, als er geen sprake meer zou zijn van een ‘regelmatige en minstens maandelijkse bezoldiging’.

Deze problematiek werd al van bij het begin van de coronacrisis door onze sector aangekaart bij Assuralia, die dat verder opnam met het kabinet Financiën.

De Commissie voor aanvullende Pensioenen voor zelfstandigen bracht op 20 mei een advies uit dat voor de VAPZ-premies de fiscale aftrek bepleitte en voor de IPT-premies een oplossing vroeg en een suggestie deed. 

VAPZ

Tot op heden was het wachten op nieuws. Voor de VAPZ-premies is dat er nu.

De fiscale administratie publiceerde een Circulaire die bevestigt dat uitstel van betaling van sociale bijdragen tot in 2021 geen impact zal hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies in 2020.

Enkele aandachtspunten:

  • In 2021 moet je zowel de uitgestelde sociale bijdragen van 2020 als die van 2021 betalen. Dan geniet je de fiscale aftrek voor de VAPZ-premies 2020 en 2021.
  • Kan je de uitgestelde sociale bijdragen van 2020 niet betalen in 2021? Dan blijft de fiscale aftrek van de VAPZ-premie voor 2020 verworven, maar de fiscale aftrek van de VAPZ-premie van 2021 is dan niet verworven.
  • Een uitstel van betaling van sociale bijdragen is niet hetzelfde als een vrijstelling. Zodra er voor één kwartaal een vrijstelling werd gevraagd en bekomen, is de volledige VAPZ-premie van het lopende jaar niet fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is geen versoepeling voorzien.
IPT

Wat betreft de gevolgen van het ontbreken van een regelmatige en minstens maandelijkse bezoldiging in 2020 op de aftrek van de IPT-premies is een Circulaire in voorbereiding. Wanneer die zal gepubliceerd worden is nog niet duidelijk.

 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief