Gepubliceerd op: 5 november 2017

Wat heeft rechtsbijstand te maken met Roodkapje?

Jagen zit ingebakken in de cultuur van de mens, waarvan het beste bewijs de jager uit het sprookje van Roodkapje is. De ultieme held. Sinds mensenheugenis jaagt de mens. Eerst als pure noodzaak om te overleven, nu vooral als een vorm van vrijetijdsbesteding of natuurbehoud. Vooraleer je zelf de bossen intrekt met een jachtgeweer, zorg dan dat je op de hoogte bent van de soms wel zeer strenge voorwaarden wanneer je gaat jagen.

Jagen zit ingebakken in de cultuur van de mens, waarvan het beste bewijs de jager uit het sprookje van Roodkapje is. De ultieme held.
Sinds mensenheugenis jaagt de mens. Eerst als pure noodzaak om te overleven, nu vooral als een vorm van vrijetijdsbesteding of natuurbehoud.
Vooraleer je zelf de bossen intrekt met een jachtgeweer, zorg dan dat je op de hoogte bent van de soms wel zeer strenge voorwaarden wanneer je gaat jagen.

De jachtwetgeving dateert al van 1882, maar door de vele wijzigingen blijven er nog maar een paar artikels van toepassing.

Vandaag is het een bevoegdheid van de Vlaamse Regering en de Waalse Regering, die beiden een eigen Jachtdecreet hebben uitgevaardigd. 

Hierin wordt uitgebreid beschreven wat er wordt verstaan onder jacht en welke voorwaarden de jagers moeten nakomen.

Zo wordt je niet alleen duidelijk gemaakt wat een ‘oryctolagus cuniculus’ en een ‘dama dama’ is, maar wordt er ook beschreven op welke manier een aspirant jager een ‘jachtverlof’ kan bekomen  (de toelating om te jagen), hoe eventuele wildschade wordt geregeld, etc...

Doordat jagen niet altijd zonder risico’s is, is het ook vanzelfspreken dat een jager een verplichte BA verzekering onderschrijft, zodat lichamelijke of materiële schade die per ongeluk aan anderen tijdens de jacht wordt veroorzaakt, gedekt is. 

Indien je alle wettelijke verplichtingen hebt nageleefd, kan je naar de winkel lopen en een jachtgeweer aanschaffen en vervolgens de bossen intrekken.

En voor diegenen die het echt willen weten… een ‘oryctolagus cuniculus’ is een konijn en een ‘dama dama’ is een damhert.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief