Gepubliceerd op: 20 september 2017

7 tips om de juiste belegging te kiezen

De huidige lage rente spoort spaarders aan om andere, meer rendabele beleggingen te zoeken dan spaarrekeningen. Indien je beschikt over een som geld die je kan missen voor een min of meer lange tijd, zullen sommige beleggingen een veel betere rendement opleveren. Maar ze brengen ook bepaalde risico’s met zich mee. Hier volgen enkele aandachtspunten.

1. Maak een beleggersprofiel aan
Bent je een neutrale, defensieve of zeer dynamische belegger? Het type belegging zal afhankelijk zijn van je beleggersprofiel. Aan de hand van dit profiel, zal je een veel beter overzicht hebben van je persoonlijke en financiële situatie, je behoeften op korte en lange termijn, en de risico’s die jebereid bent te nemen met je vermogen. 

2. Controleer de aanbieder van beleggingsproducten
Beleggen kan via verschillende aanbieders, maar hoe betrouwbaar zijn ze? Ga eerst na of ze over een vergunning beschikken om hun producten in België aan te bieden, en of ze onder toezicht staan van de FSMA, de toezichthouder van de financiële markten. Dit kan je terugvinden op de site: www.fsma.be. Vertrouw ook nooit iemand die te mooie rendementen belooft en gebruik het web om informatie tev vinden.

3. Bestudeer het beleggingsproduct
Voor bijna ieder beleggingsproduct bestaat er een productfiche, een infobrochure of een prospectus. Deze documenten geven je alle nuttige informatie (uitgever, type product, beleggingshorizon, samenstelling, rendementen van vorige jaren...) om je toe te laten te begrijpen waarin je belegt. Begrijp je een product niet, beleg er dan ook niet in.

4. Kijk vooruit
Denk niet dat succesvolle beleggingen uit het verleden ook in de toekomst succesvol zullen zijn. Gisteren is voor de beurs geschiedenis. Beleggen is vooruitkijken, niet achterom. 

5. Volg de koers van je beleggingen
Hoe hoger het rendement, hoe hoger het potentiële risico van het product. Beleggen in kwaliteitsvolle obligaties is relatief veilig, maar ook hun waarde kan sterk stijgen of dalen. Beleggen in aandelen is minder veilig. De koersen schommelen dan ook meer dan die van obligaties. 

6. Controleer je beleggingen regelmatig
Volg je beleggingen regelmatig op en zorg voor een goede spreiding over verschillende beleggingscategorieën. Dat verkleint de financiële risico's. Wisselen van fondsen brengt altijd kosten mee. Doe het dus niet te vaak. 

7. Leen nooit geld om te beleggen
Beleggen met geleend geld kan erg gevaarlijk zijn. Het geleende bedrag moet je met intrest terugbetalen, ook als je belegging minder waard is geworden. 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief