Gepubliceerd op: 12 juni 2018

Een ongeval op weg naar het werk?

Arbeidsongevallenverzekeringen – die verplicht zijn voor alle werkgevers – dekken werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval tijdens de uitoefening van hun functie. Maar wat gebeurt er bij een verkeersongeval op weg van of naar het werk?

Arbeidsongevallen gebeuren op de werkplek, tijdens de uitoefening van je functies. Ongevallen op weg naar werk zijn ongevallen die zich voordoen op de normale route tussen je woonplaats en je werkplek. Het gaat niet noodzakelijk om de kortste route, maar om de meest voor de hand liggende. Een omweg langs de bakker kan ook in aanmerking genomen worden, voor zover deze evenredig is met de totale reistijd. Arbeidsongevallenverzekeraars zullen tussenkomen zowel voor ongevallen op het werk, als op de werkweg, ongeacht het vervoermiddel.

Wat moet je doen bij een ongeval?

Als je dringende medische hulp hebt gekregen, hou je alle medische attesten bij, maak je een kopie van alle honorariumnota’s van artsen en apothekers en hou je een overzicht bij van alle gemaakte kosten.
Dan neem je zo snel mogelijk contact op met je werkgever en vraag je hem aangifte te doen bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. Ben je in het bezit van een medisch attest, voeg deze toe aan de verklaring.

Let wel: de maatschappij houdt zich het recht voor om de behandeling te controleren en een arts aan te stellen om het medisch dossier op te volgen.

Welke dekking?

De arbeidsongevallenverzekering zal enkel de lichamelijke letsels dekken. Materiële schade veroorzaakt aan je wagen of aan een andere partij zijn niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Voor de rest hangt alles af van je eventuele aansprakelijkheid bij het ongeval. 

Voor materiële schade en lichamelijke letsels veroorzaakt aan de tegenpartij, zal je een beroep moeten doen op je eigen BA autoverzekering.

Je rechtsbijstandverzekering kan je hier helpen. Als je geen omniumverzekering hebt en er geen derde aansprakelijk is, dan zal je zelf moeten instaan voor alle reparatiekosten.

Wat als het om de bedrijfswagen gaat?

Het enige wat telt is dat het om een beroepsverplaatsing gaat. Bij een arbeidsongeval op weg van en naar het werk of tijdens een verplaatsing om beroepsredenen, zal de arbeidsongevallenverzekering je lichamelijke letsels dekken. Sommige werkgevers sluiten ook een ongevallenverzekering af voor medewerkers met een bedrijfswagen. In dat geval zullen de lichamelijke letsels veroorzaakt tijdens privéverplaatsingen ook gedekt worden door de werkgever. 

Contacteer ons voor meer info.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief