Gepubliceerd op: 23 juli 2018

Jonge ondernemers, wees goed verzekerd!

Ben je een jonge ondernemer die de markt probeert te veroveren met een startup? Ook al gaan jouw zaken zoals gepland, vergeet nooit dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een goede verzekeringsportefeuille zal je helpen de meest voorkomende risico’s aan te kunnen... en potentiële dure gevolgen te vermijden.

Eerst en vooral moet je weten dat je als jonge ondernemer verplicht bent een aantal verzekeringen af te sluiten. Het gaat om de professionele BA-verzekering, de arbeidsongevallenverzekering indien je personeel tewerkstelt, de BA auto indien je voertuigen gebruikt en de objectieve BA brand/explosie indien je voor het publiek toegankelijke gebouwen uitbaat. 

De verzekeringen hieronder zijn niet verplicht maar wel aan te raden.

De BA uitbating dekt de niet-contractuele aansprakelijkheid van je onderneming tegen schade die uit de activiteiten voortvloeien. 

De verzekering brand en aanverwante gevaren zal je onderneming beschermen tegen schade door brand, water, onweer, storm, natuurrampen, enz. 

Om de bedrijfsgoederen te beschermen: dit zijn verzekeringen tegen diefstal, elektrische/elektronische verzekeringen, machinebreukverzekering, bouwplaatsverzekering ...   

De professionele rechtsbijstandverzekering zal je rechten verdedigen in gerechtelijke procedures. Deze dekt de gerechtskosten en de erelonen van advocaten en experts. 

De verzekering gewaarborgd inkomen zorgt voor een vervangingsinkomen voor de bedrijfsleider in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit gedurende zijn hele afwezigheid. 

De hospitalisatieverzekering dekt de gezondheidskosten in verband met een ziekenhuisopname. De bedrijfsleider kan een dergelijke verzekering aangaan voor zichzelf, maar ook voor zijn werknemers, wat voor hen een extralegaal voordeel is dat het bedrijf fiscaal kan aftrekken. 

De levensverzekeringen laten de bedrijfsleider toe een aanvullend pensioen op te bouwen of zijn nabestaanden te vergoeden bij overlijden. Er bestaan meerdere soorten: de klassieke levensverzekering, de overlijdensverzekering, de pensioenspaarverzekering, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de individuele pensioentoezegging (IPT), enz. Sommigen zijn fiscaal aftrekbaar door de onderneming. 

De groepsverzekering is een voordeel dat aan het personeel van de onderneming aangeboden wordt, in de vorm van de opbouw van een kapitaal voor hun pensioen en van financiële waarborgen in geval van overlijden, invaliditeit, enz. 

Een kredietverzekering laat het bedrijf toe zich te verzekeren tegen de eventuele insolventie van zijn debiteuren. 

Bescherming van je activiteiten: verzekering exploitatieverlies, burgerlijke aansprakelijkheid toevertrouwde voorwerpen, BA na levering, ... 

Bescherming van het wagenpark: omnium en mini-omnium (brand, glasbreuk, diefstal en eventueel schade door wilde dieren en natuurrampen). 

Bescherming van personen: uitbreiding van de dekking arbeidsongevallen, individuele ongevallen, inzittenden/bestuurder van de wagen, enz. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief