Gepubliceerd op: 20 augustus 2018

Hoe wordt een schuldsaldoverzekering gekozen?

Indien je een lening aangaat om de aankoop van een huis te financieren, dan moet je meestal tegelijkertijd ook een schuldsaldoverzekering afsluiten. Deze is niet verplicht, maar de meeste banken maken er wel een voorwaarde van om een lening te verstrekken. Welke kiezen ?

Een schuldsaldoverzekering is bedoeld om de hoofdsom te dekken die je nog moet terugbetalen als je overlijdt voordat je hypotheek vervalt. Door deze verplichting op te leggen aan de kredietnemers, beschermt de bank zich tegen elke wanbetaling ten gevolge van het overlijden van één van hen. Maar het is ook een manier om de erfgenamen te beschermen.

De meeste banken bieden een hypotheekrenteverlaging aan als je van hen een pakket koopt dat krediet- en schuldsaldoverzekering omvat. Maar je kan deze verzekering overal afsluiten waar je maar wilt. Net als het woningkrediet zelf, weerhoudt niets je ervan om te shoppen. De prijsverschillen kunnen immers aanzienlijk zijn. Soms zelfs tot het punt dat de tariefverlaging grotendeels wordt gecompenseerd... 

1. Welke dekking?

De schuldsaldoverzekering is een tijdelijke levensverzekering: zij geeft slechts recht op betaling van een kapitaal indien de contracthouder tijdens de looptijd van het krediet overlijdt. De gedekte kapitaalsom neemt in de loop van de tijd af, omdat het kredietbedrag dat je nog moet aflossen afneemt naarmate je betaalt. In de meeste gevallen eist de bank dat de verzekering minstens 100% van het geleende bedrag dekt. Als je met z'n tweeën leent, hebt je de mogelijkheid om deze 100% naar wens over je te verdelen: 100-0, 50-50, 60-40... Maak deze keuze op basis van je leeftijd, je inkomen, het vermogen van de eventueel overblijvende echtgenoot om de terugbetaling geheel of gedeeltelijk op zich te nemen... 

2. Een polis of twee?

Meestal sluit elke partner zijn eigen SSV-verzekering af. Maar het is heel goed mogelijk om een verzekering af te sluiten op twee hoofden, die beide partners tegelijkertijd dekt. Wie eerst overlijdt doet er niet toe: de verzekeraar blijft het woningkrediet (gedeeltelijk) betalen. Eén polis op twee hoofden is goedkoper dan twee afzonderlijke polissen: het verschil bedraagt meestal om en bij 10%. 

3. Eenmalige premie of termijnen?

Je beslist of je de premie in een keer wilt betalen of per schijven. Een eenmalige premie in het begin van het contract is de voordeligste formule. Maar dan moet je ook een redelijk hoog bedrag onmiddellijk betalen. Je kan ook kiezen om de premies over de tijd te verspreiden, doorgaans over twee derde van de looptijd van het krediet. Je kan de premie maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betalen. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief