Gepubliceerd op: 1 oktober 2018

De ene levensverzekering is de andere niet

Er zijn verschillende vormen van levensverzekering die verschillende doelen dienen. Vooraleer je overweegt er een te onderschrijven, is het beter om te weten welk product het beste bij je behoeften past. Hier zijn de belangrijkste.

Tak 21 en 23

Dit zijn de formules die het grootste aantal verzekerden aantrekken, met vooral een beleggingsdoelstelling.

  • tak 21 omvat alle levensverzekeringen met een gewaarborgde rente en een vooraf bepaald minimumbedrag.  Deze tak biedt een zeer breed assortiment overlijdens- en (gemengde, tijdelijke of levenslange) levensverzekeringen, en levensverzekeringsproducten. Ze zijn bedoeld voor beleggers die de voorkeur geven aan veiligheid.
  • tak 23 omvat de overlijdens- en (gemengde) levensverzekeringen gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen. Ze biedt geen gewaarborgd kapitaal of rendement (behalve in uitzonderlijke omstandigheden). Deze tak is in de eerste plaats gericht op beleggers die bereid zijn meer financiële risico’s te nemen, om eventueel te genieten van een hoger rendement. 
Uitvaartverzekering

Je wilt je familie niet laten betalen voor de hoge begrafeniskosten of je wilt zeker zijn dat je uitvaart verloopt volgens je wensen bij je overlijden? Dan zal een uitvaartverzekering je hierbij kunnen helpen. Je kunt op voorhand bepalen hoeveel je wenst te sparen voor je begrafenis of crematie, en hoe lang je hiervoor wilt sparen. De verzekeraar zal de facturen betalen van de uitvaart totdat het bedrag uitgeput is. Indien het verzekerde bedrag hoger ligt dan de totale kosten zal het verschil gestort worden aan de begunstigden. Sommige verzekeringen bieden ook andere diensten aan, zoals de repatriëring van het lichaam indien het zich in het buitenland bevindt, of nog administratieve hulp m.b.t. het overlijden. 

Aanvullende verzekeringen

Er kunnen zich situaties voordoen waarin je je verzekeringspremies niet kunt betalen: als je slachtoffer bent van een ongeval, arbeidsongeschikt raakt of je inkomen aanzienlijk ziet dalen. Dit risico wordt gedekt door een aanvullende verzekering in combinatie met een levensverzekering. Er bestaan hiervan verschillende soorten. De meest voorkomende is de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je arbeidsongeschikt wordt, blijft de verzekeraar je levensverzekeringspremies in jouw plaats betalen. 

Schuldsaldoverzekering

Deze overlijdensverzekering is algemeen bekend bij idereen die een hypothecair krediet afsluit en wordt afgesloten bij het lenen van grote bedragen. Indien je overlijdt vóór dat je de lening volledig hebt terugbetaald, zal deze verzekering de terugbetaling van het resterende te betalen bedrag op zich nemen. Zo wordt je gezin financieel beschermd en kunnen ze in de gezinswoning blijven wonen. Het afsluiten van een SSV is niet wettelijk verplicht. Maar in de praktijk zullen de meeste kredietverstrekkers enkel een lening toestaan indien je een dergelijke verzekering eerst onderschrijft om het krediet te dekken. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief