Gepubliceerd op: 25 oktober 2018

Je bedrijf kan schade veroorzaken

Een bedrijf runnen is niet risicoloos: ongevallen kunnen voorkomen waarbij werknemers gewond raken, of schade berokkend wordt aan goederen of lokalen. Maar slachtoffers of schade bevinden zich ook mogelijks buiten de onderneming.

Je bedrijf kan schade veroorzaken aan derden door de uitoefening van haar activiteiten, binnen of buiten de vestiging.
Dit is verzekerd onder de waarborg BA uitbating en kan deel uitmaken van je contract BA onderneming

Wat dekt de verzekering?

De verzekering BA uitbating dekt materiele, lichamelijke en immateriële schade ten gevolge van een ongeval, maar ook in het algemeen pure immateriële schade. Met andere woorden: deze die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke of materiële schade. 

Een paar voorbeelden

  • Een reclamebord dat op een voorbijganger valt en hem verwondt.
  • Een huisschilder die verfvlekken maakt op een auto die buiten geparkeerd staat.
  • Een winkel die moet sluiten omdat een leiding gebarsten is tijdens de gaslevering. 
Voor welke activiteiten is je onderneming verzekerd?

De onderneming is verzekerd voor al haar activiteiten. Zo wordt schade gedekt die aan derden berokkend kan worden door: 

  • goederen van de onderneming of goederen die je bewaart: gebouwen, machines, bouwmachines, motorvoertuigen, gehuurde of in bewaring genomen voorwerpen, toevertrouwde voorwerpen...
  • de personen voor wie je instaat: het personeel, de onderaannemers, de uitzendkrachten, de stagiaires, de familieleden van de ondernemer die een natuurlijke persoon is in het kader van hun activiteiten ten dienste van de onderneming, de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten, de leergasten, de vrijwilligers...
  • de diensten of de prestaties die je levert. 
Hoeveel bedraagt de verzekeringspremie?

De verzekeringspremie van een BA uitbating wordt berekend in functie van het type activiteit van je onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. 

De tarifering kan gebeuren op basis van alle vergoedingen die aan het personeel worden toegekend en/of de omzet van de onderneming. Een franchise is vaak voorzien. Een precieze beschrijving van de aard van de activiteiten zal noodzakelijk zijn om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming perfect dekt. 

Goed om weten: afhankelijk van de activiteiten van de onderneming zullen de verzekerde bedragen aangepast worden zodat ze voldoende hoog zijn om materiële, lichamelijke en immateriële gevolgschade te dekken. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief