Gepubliceerd op: 28 november 2018

5 vragen over gestructureerde beleggingen

De zeer lage rente en rendementen van klassieke beleggingen kunnen stimuleren om in complexere financiële producten te investeren. Namelijk in gestructureerde producten. Een alternatief dat interessant kan zijn... als we weten waar we aan beginnen.

Gestructureerde producten hebben een algemene looptijd tussen de 4 en 8 jaar en hun rendement is afhankelijk van de prestaties van hun “onderliggende waarde", d.w.z. van de financiële producten waarop ze gebaseerd zijn. Dit rendement kan daarom soms moeilijk te berekenen zijn. Neem bijvoorbeeld een product waarvan het rendement gebaseerd is op het gemiddelde rendement van 10 verschillende aandelen, of op het verschil tussen de prijs van twee valuta’s op bepaalde gespecificeerde tijdstippen. Het is beter te weten waarmee men te maken heeft! Hiervoor kan je je 5 vragen stellen: 

1. Begrijp ik het product?
  • Welke terugbetaling kan je verwachten op de vervaldag?
  • In welke mate wordt het kapitaal beschermd: 100%, 90% of minder zoals het steeds vaker het geval is?
  • Welke rente ontvang je jaarlijks?

Vertrek niet van het principe dat je niets weet over financiën of dat het product veilig is. Als je de informatie van je bankier niet volledig begrijpt, kan je beter niet investeren. 

2. Ben ik me bewust van de risico’s?

Kredietrisico: de uitgevende instelling kan failliet gaan, maar de staatsgarantie van €100.000 die bankinvesteringen dekt is niet van toepassing op dergelijke producten. 

Kapitaalrisico: wanneer de kapitaalbescherming minder dan 100% bedraagt. 

Valutarisico: veel gestructureerde producten worden in dollar uitgedrukt, of in een andere valuta, waarvan de wisselkoers kan variëren ten opzichte van de euro. 

Liquiditeitsrisico: deze producten zijn moeilijk door te verkopen voor de vervaldag. 

3. Zou ik rechtstreeks in de onderliggende waarde beleggen?

Vind je het te riskant om in aandelen of de US-dollar te investeren? Investeer dan niet in een product dat aandelen of de dollar als onderliggende waarde heeft. 

4. Past het product in mijn beleggersprofiel?

Je financiële adviseur is verplicht een risicoprofiel op te stellen alvorens je beleggingsproducten aan te raden. Weet duidelijk waar je grenzen liggen. Gestructureerde producten kunnen deel uitmaken van een portefeuille die een hoger rendement nastreeft dan de spaarrente, maar je moet wel weten wat je koopt en welke risico’s er aan verbonden zijn. 

5. Wat zijn de productgerelateerde kosten?

De productgerelateerde kosten worden berekend als een percentage van het belegde kapitaal en worden doorgaans in mindering gebracht op je belegging. Ze hebben dus een directe impact op uw rendement. Deze kosten moeten dan ook duidelijk vermeld staan in de brochure die je bankier je toestuurt. 

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief