Gepubliceerd op: 5 december 2018

Je verzekering gewaarborgd inkomen kan verlengd worden

Verzekeraars bewijzen een gunst aan zelfstandigen die een verzekering gewaarborgd inkomen hebben afgesloten. Degenen waarvan de dekking slechts liep tot een leeftijd tussen de 60 en 64 jaar, kunnen hun verzekering verlengen tot 65 jaar. Zo is het beter aangepast aan de verhoging van de pensioenleeftijd die door de overheid beslist werd.

De dekking gewaarborgd inkomen is een belangrijke bescherming voor zelfstandigen die een aanvulling op de sociale zekerheid nodig hebben in geval van arbeidsongeschiktheid van lange duur. Vroeger werden veel contracten afgesloten om een fatsoenlijk inkomen te kunnen behouden. Maar velen hebben ook gekozen voor een dekking die slechts liep tot een leeftijd tussen de 60 en 64 jaar, want ze waren niet van plan om langer te werken... Echter, de regering Michel heeft de voorwaarden i.v.m. vervroegd pensioen aangescherpt waardoor het niet meer mogelijk zal zijn om voor je 63ste verjaardag met pensioen te gaan. 

In antwoord op deze situatie hebben verzekeraars een gedragscode gepubliceerd om de leeftijd op het einde van de arbeidsongeschiktheidsdekking tot 65 jaar op te trekken, indien de zelfstandige dit wenst. Meer dan 60.000 verzekerde zelfstandigen kunnen dus hun verzekeraar vragen om een voorstel te doen op dat vlak. 

Geen nieuwe medische vragenlijst of onderzoek

De gedragscode voorziet dat de verzekeraar geen bijkomende medische informatie mag vragen teneinde een verlengingsvoorstel op te maken. Hij mag ook geen rekening houden met aandoeningen die zich hebben voorgedaan tijdens de looptijd van het contract, maar die (nog) niet tot arbeidsongeschiktheid hebben geleid. Hij kan wel schadestatistieken gebruiken van de verzekerde zelfstandige, maar elke verzekeraar is vrij om hiermee al dan niet rekening te houden. 

De premie wordt niet sowieso hoger

Gezien het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid hoger ligt bij oudere werkers, is het mogelijk dat de premie ook toeneemt in geval van verlenging van de dekking. De gedragscode voorziet dat verzekeraars een alternatieve oplossing moeten bieden indien de zelfstandige de looptijd van het contract wenst te verlengen, maar de nieuwe premie te hoog vindt. Dit kan een langere wachtperiode zijn (= de eerste dagen of eerste weken van arbeidsongeschiktheid die geen recht geven op een uitkering) of een verlaagde vergoeding. 

Hoe kan je een verlenging aanvragen?
  1. Stuur je aanvraag voor verlenging schriftelijk naar ons kantoor voor 1 juni 2021 en ten laatste wanneer de dekking zoals die voorzien is in je verzekeringscontract afloopt. Het kan ook gebeuren dat je verzekeraar je contacteert en zelf voorstelt om de eindleeftijd te verhogen.                                    
  2. De verzekeraar stelt een voorstel op en geeft je ten minste 30 dagen de tijd om te beslissen of je erop ingaat. Als dat het geval is, zal je hem schriftelijk op de hoogte moeten stellen. Als je zijn voorstel (nog) niet aanvaardt, kan je later altijd een verlengingsvoorstel aanvragen, maar de verzekeraar zal dan niet verplicht zijn om de voorwaarden van de gedragscode na te leven.  

 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief