Gepubliceerd op: 12 december 2018

Geldkwesties in een koppel

Het is niet ongebruikelijk dat financiële kwesties een bron van conflict binnen een koppel kunnen zijn. Bij samenwonen wordt er samen geconsumeerd en uitgegeven. Het is daarom beter om financiële kwesties op een heldere manier te regelen om te weten wie waarvoor betaalt en hoe.

1. Maak een budget

Begin door je huishoudbudget zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, zodat je je maandelijkse financiële behoeften kent. Registreer enerzijds al je inkomsten: salarissen, vergoedingen, huurinkomsten, rente, dividenden, pensioenen, enz. Aan de andere kant, registreer zorgvuldig al je terugkerende uitgaven: maandelijks verbruik (elektriciteit, verwarming, water, telefoon, mobiele telefoon, internet, enz.), voedselkosten, transport, huur, terugbetalingen van leningen, verzekeringspremies, enz. Voeg daar de niet-terugkerende kosten bij die je maandelijks kunt begroten: vakantie, kleding, sportkosten, enz. 

De beste manier is om een computerbestand aan te maken of een Excel-spreadsheet te gebruiken om je cashflow te volgen. Er zijn ook veel instrumenten voor het beheer van de budgetten beschikbaar op het internet. Van zodra je een overzicht hebt over meerdere maanden, maak dan samen de balans op. Bekijk gemeenschappelijke en individuele uitgaven, ieders deelname, mogelijke bronnen van besparingen, enz. 

2. De uitgaven verdelen

Soms is dat een delicate zaak, maar het is beter om in alle eerlijkheid en transparantie erover te praten, rekening houdend met het feit dat over geld spreken niet uit den boze mag zijn binnen een koppel. Over een duidelijk en precies budget beschikken zal hierbij helpen.

Idealiter moet men het eens zijn over een verdeelsleutel. Fifty-fifty is een optie, maar je kan ook rekening houden met de inkomsten van elk of specifieke uitgaven bepalen die voorrang krijgen om betaald te worden met de gemeenschappelijke inkomsten. Je moet zelf beslissen welke inkomsten gebruikt worden voor de huishouduitgaven en welke door elk behouden kunnen worden voor persoonlijke uitgaven.

3. Een of meerdere rekeningen openen?

Het enige dat je nog moet doen is kiezen hoe je het huishoudbudget wenst te beheren bij de bank.

 • Twee aparte rekeningen
  Deze oplossing wordt vaak verkozen in Angelsaksische landen waar elke partner zijn volledige financiële vrijheid behoudt. De uitgaven worden evenwel nauwlettend in de gaten gehouden: de ene keer betaalt de ene partner, de andere keer de andere. Op het einde van de maand kijkt het koppel naar het budget en worden eventuele onevenwichtigheden rechtgezet.
 • Een gemeenschappelijke rekening en niks anders
  De partners geven hun eigen bankrekeningen op. De lonen en andere inkomsten worden rechtstreeks op de gemeenschappelijke rekening gestort, waarvan de verschillende uitgaven ook genomen worden, of het nu gaat om gemeenschappelijke of privé-uitgaven.
 • Een gemeenschappelijke rekening en twee aparte rekeningen
  Dit is de populairste aanpak. Elke partner behoudt een privé-rekening waarop zijn of haar loon gestort wordt, alsook eventuele andere inkomstbronnen, en deze dient ook enkel voor de privé-uitgaven. Daarnaast openen de partners een gemeenschappelijke rekening waarop ze elke maand wat storten en die gebruikt wordt voor gemeenschappelijke uitgaven, volgens de verdeelsleutel die ze samen hebben gekozen.   

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief