Gepubliceerd op: 9 januari 2019

En wat als ik een leerjongen zou aannemen...

Je activiteiten breiden zich uit en je hebt versterking nodig? Zou je graag een deel van je tijd vrijmaken om je meer toe te wijden aan een welbepaalde activiteit? Of zou je liever je voet een beetje van het gaspedaal halen of de opvolging voorbereiden?

Waarom niet een jongere in opleiding aannemen?

Wat is nu juist een “leercontract”?
Dit contract heeft als doel een jongere de nodige kwalitatieve professionele bagage te bezorgen in overeenstemming met de realiteit op de werkvloer dankzij een afwisseling tussen de beroepspraktijk en de lessen in het opleidingscentrum (SyntraVlaanderen). Dit alles wordt aangevuld met een persoonlijke begeleiding door een deskundige.

 

Enkele praktische modaliteiten die nuttig zijn te kennen
Werkrooster ?

Een minder dwingend werkrooster: 3 tot 4 dagen op de onderneming (1 tot 2 dagen in het opleidingscentrum). De leerjongen heeft natuurlijk ook recht op jaarlijkse vakantie.

Loon?

Betaling van een vergoeding van € 453,20 tot € 539,10 bruto per maand afhankelijk van het niveau van de leerjongen*.

Dit is aanzienlijk minder dan de vergoeding van een arbeider. Daarenboven bestaat er nog de mogelijkheid een premie van € 750 te bekomen.

En wat op het vlak van verzekeringen?

Er bestaat de verplichting om een “Arbeidsongevallenverzekering” af te sluiten en een verzekering “Burgerlijke aansprakelijkheid” om de aan derden veroorzaakte schade die de leerjongen heeft veroorzaakt, te dekken.

Je bijdrage?

Het overdragen van je kennis en ervaring, wat belangrijk is voor de toekomst van het beroep.

 

Kortom, een aantrekkelijke formule met een verlaagde loonkost, die je in staat stelt je bedrijfscultuur, je beroepsernst en je eisen die nodig zijn om je klanten tevreden te stellen, over te dragen aan de leerjongen.

En wat als niet alles vlot verloopt? Een rechtsbijstandverzekering is er om je bijstand te verlenen in deze materie, maar ook in vele andere, en ze is er ook om de verdediging van je belangen te garanderen en de financiële lasten hiervan te dragen.

Zo kan je je volledige aandacht en tijd richten op het uitoefenen van je professionele activiteit.

Contacteer ons voor meer info.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief