Gepubliceerd op: 20 februari 2019

Hoe de juiste woonverzekering kiezen?

Het kiezen van een goede brandverzekering is niet altijd eenvoudig. Wat maakt ze anders? Wat verklaart de prijsverschillen? Hoe de waarborgen vergelijken? Hier zijn een paar hints om je te helpen.

De brandverzekering – ook wel woningverzekering genoemd – maakt geen deel uit van de verplichte verzekeringen in België. Ze wordt wel sterk aangeraden. Deze polis beschermt je niet enkel tegen brandrisico’s, ze dekt je ook tegen andere gevaren. Brandverzekeraars zijn verplicht bepaalde basiswaarborgen in hun brandverzekering op te nemen, zoals schade veroorzaakt door slecht weer en natuurrampen.
Andere waarborgen, zoals waterschade, glasbreuk, schade aan gebouwen... verschillen per verzekeraar. Sommige verzekeraars breiden ook hun dekking uit tot bijvoorbeeld het studentenkot van je kinderen, je garage op een ander adres, je vakantiehuis, je tuinhuisje...
Tenslotte verschillen ook de maximum vergoedingen van maatschappij tot maatschappij. 

De premie

De prijs van een woningverzekering hangt van meerdere factoren af. De waarde van je woning en van je inboedel zal uiteraard een rol spelen in het bedrag van de premie. De premie voor een grote vrijstaande villa zal hoger liggen dan die van een klein appartement, ongeacht de verzekeraar. Vervolgens hebben de mogelijke opties ook een invloed op de prijs: diefstal, rechtsbijstand, vandalisme, enz... Ten slotte zal het bedrag van de franchise (vrijstelling) ook een impact hebben.

Verloop van een schadeclaim

Het belangrijkste bij het kiezen van een brandverzekering is hoe een schadeclaim zal verlopen.

 • Waar kan je heen?
 • Kan je rekenen op een permanente hulp, dag en nacht?
 • Hoe wordt de schade vergoed?
 • Kan je kiezen wie de herstellingen uitvoert? 

Na een schade zal je natuurlijk willen dat het allemaal snel hersteld wordt. Misschien wens je zelf bepaalde herstellingen uit te voeren waarvoor je dan geen factuur zult kunnen overhandigen. Sommige verzekeraars geven je de mogelijkheid dit te doen voor schadegevallen tot een bepaald bedrag. 

Extra diensten

Sommige verzekeraars bieden ook verschillende aanvullende diensten aan bij schade:

 • de onmiddellijke verzending van een hersteller ter plekke
 • de terbeschikkingstelling van een veiligheidsdienst en een meubelopslagplaats
 • een tijdelijke onderkomen als je huis onbewoonbaar is
 • de opvang voor je minderjarige kinderen
 • de opvang voor je huisdieren  
Een correcte compensatie

Wat de oorzaak van de schade ook is, het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat het bedrag van de vergoeding voldoende is om de schade zo snel mogelijk te herstellen.

Je verzekeraar moet dan ook de actuele waarde van je gebouwen en de apparatuur die erin zit kennen, om je een correcte vergoeding te kunnen betalen. Het is daarom nuttig om regelmatig te overleggen met ons:

 • Heb je recentelijk renovaties of transformaties laten uitvoeren?
 • Heb je een nieuw gebouw aangekocht of laten bouwen?
 • Heb je geïnvesteerd in nieuwe machines, of nieuwe en dure computerapparatuur?

Breng ons hiervan op de hoogte zodat we kunnen kijken in welke mate je contracten aangepast moeten worden.

Let op de evenredigheidsregel

Het is zeer belangrijk om ons op de hoogte te houden van grote renovaties of dure aankopen, want als je onderverzekerd bent, zal je verzekeraar de evenredigheidsregel toepassen bij schade. En het is mogelijk dat de vergoeding dan onvoldoende is om alle schade te dekken.

 

Bijvoorbeeld:  

Je hebt je woning verzekerd voor een geschatte waarde van 300.000 euro bij het ondertekenen van de polis.

Vorig jaar heb je een veranda geplaatst voor een totale waarde van 100.000 euro zonder je verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen.

Een brand veroorzaakt schade voor 200.000 euro. Je verzekeraar kan beslissen om de evenredigheidsregel toe te passen en slechts 75% van de schade te vergoeden (de 300.000 euro komen dus overeen met 75% van de actuele waarde van het goed).

Je ontvangt dan slechts 150.000 euro om de schade te dekken. 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief