Gepubliceerd op: 29 maart 2019

Vijf ‘geld’ antwoorden

We geven je hier een antwoord op verzekeringsvragen die ‘actueel’ zijn en vaak het voorwerp zijn van een ‘verzekeringsdiscussie’.

1. Is een brandverzekering verplicht voor een huurder?

Sinds 1 september 2018 in Wallonië en 1 januari 2019 in Vlaanderen  is de huurder verplicht om een verzekering tegen brand en waterschade af te sluiten. In Brussel bestaat deze verplichting niet. De huurder kan zelf een verzekering afsluiten of een vergoeding betalen aan de verhuurder die een verzekering heeft afgesloten en in de polis een clausule ‘afstand van verhaal voorziet’. We raden de huurders aan zelf een brandverzekering af te sluiten, omdat er dan ook dekking is voor de eigen inhoud en ook voor de schade aan derden, de buren bijvoorbeeld, wat niet het geval is bij de clausule ‘afstand van verhaal’ die voorzien is in de brandverzekering van de verhuurder. 

2. Ik heb 10 jaar geleden kanker gehad, ik heb gelezen dat dit geen probleem meer kan zijn voor de schuldsaldoverzekering.

Minister Peeters is inderdaad met een wet bezig om ‘het recht om vergeten te worden’ in te schrijven in de verzekeringswetgeving. Het Koninklijk Besluit is nog niet gepubliceerd. Hiermee wil hij dat kankerpatiënten die al 10 jaar genezen verklaard zijn dit niet meer moeten verklaren op de medische vragenlijst bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering bij een aankoop van een woning. Minister Peeters vindt het niet eerlijk dat deze personen zich niet kunnen verzekeren of enkel tegen een sterk verhoogde premie.

3. Ik heb als zelfstandige al een VAPZ? Kan mijn vennootschap nog een IPT onderschrijven?

Jawel. Beide verzekeringen kunnen onderschreven worden. Net zoals een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kan gecombineerd worden met de recent ingevoerde POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen). Deze laatste verzekering is voor zelfstandigen zonder vennootschap. De IPT (Individuele Pensioen Toezegging) is voor zelfstandigen met een vennootschap. Deze verzekeringen behoren tot de 2e Pijler en zijn fiscaal interessant. 

4. Ik betaal mijn tuinman in het ‘zwart’? Ben ik verplicht om hem te verzekeren?

Zelfs als je de tuinman in het ‘zwart’ betaalt, ben je verplicht een arbeidsongevallenverzekering of dienstbodenverzekering te onderschrijven. Ingeval er geen verzekering voor de tuinman afgesloten is, zal  Fedris, het vroegere Fonds van Arbeidsongevallen, eerst aan het slachtoffer betalen maar daarna wel verhalen op diegene die de tuinman tewerkgesteld heeft. En dat kan een zeer dure zaak worden. Wat geldt voor de tuinman, is ook van toepassing voor de poetsvrouw, de babysit of andere tijdelijke-  of huishoudelijke hulp voor zover ze een vergoeding krijgen. Als je regelmatig beroep doet op zo’n huishoudelijke hulp raden we je aan om een dienstbodenverzekering te onderschrijven. Je hoeft de naam van de hulp niet te melden en deze verzekering dekt alle soorten van huishoudelijke hulp. Je hoeft dus niet één verzekering per persoon af te sluiten.

5. Ik heb een elektrische fiets met een maximum snelheid van 25 km/uur. De fiets rijdt autonoom. Heb ik een bromfietsverzekering nodig?

Ja, maar recent heeft de ministerraad beslist dat alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 25km/uur vrijgesteld worden van een motorrijtuigverzekering of een bromfietsverzekering. De modaliteiten moeten nog bepaald worden. Eén keer de wet in voege is zal de familiale verzekering tussenkomen net zoals bij de ‘gewone’ fiets of ‘de elektrische fiets met trapondersteuning’. 

Wil je hierover meer uitleg, aarzel niet om ons te contacteren.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief