Gepubliceerd op: 3 mei 2019

Komt de levensverzekering tussen bij overlijden door euthanasie?

13% meer Belgen kiezen voor euthanasie. In 2017 waren er dit 2309.

Euthanasie gebeurt hoofdzakelijk in de levensgroep tussen 60 en 84 jaar. Opvallend is dat euthanasie vooral toegepast wordt in het Nederlandstalige landsgedeelte.  80% in het Nederlandstalige landsgedeelte, 20% in het Franstalige landsgedeelte.

Volgens de wet is een overlijden door euthanasie een 'natuurlijke dood'. In dit geval is er een uitbetaling van de overlijdensverzekering, tenzij in de polisvoorwaarden vermeld staat dat euthanasie uitgesloten is. Uiteraard mag de aanvraag van euthanasie nog niet aanwezig zijn op het moment waarop de verzekering wordt afgesloten.

Bij zelfdoding is de algemene regel dat de levensverzekering tussenkomt zodra er een termijn van 1 jaar tussen het onderschrijven van het contract en de zelfdoding verstreken is. Deze bepaling staat ingeschreven in de wet van de Landverzekeringsovereenkomsten en is van dwingend recht. Met de termijn van één jaar wil de wetgever vermijden dat iemand die van plan is om zelfmoord te plegen nog vlug een overlijdensverzekering afsluit om zijn nabestaanden te beschermen.

10% belasting op overlijdenskapitaal

Ingeval de premie van de levensverzekering nooit een fiscaal voordeel genoten heeft, moet de begunstigde geen belasting betalen op het kapitaal dat uitgekeerd wordt door de verzekeringsmaatschappij. Indien de premies (of tenminste één premie) wel ingebracht werden om een belastingvermindering te krijgen, dan betaalt de begunstigde 10% personenbelasting zonder rekening te houden met de gemeentebelasting. Op de winstdeelname is men geen belasting verschuldigd.

Daarnaast zal er altijd een erfbelasting moeten betaald worden, afhankelijk van de grootte van de nalatenschap en de verwantschap tussen de overledene en de begunstigde.

Binnen welke termijn wordt een overlijdensverzekering uitbetaald?

De ombudsman van verzekeringen vermeldt regelmatig in zijn jaarverslagen dat er veel klachten zijn over de laattijdige uitbetaling van verzekeringen. Daarom heeft Minister Peeters een wetsontwerp ingediend met strakkere termijnen voor de uitbetaling van de levensverzekering. Wanneer de verzekeringsmaatschappij een aanvraag tot uitbetaling krijgt, moet zij volgens het wetsontwerp binnen de twee weken een schriftelijk overzicht bezorgen van alle documenten die ze nodig heeft om uit te betalen. Het mag enkel om documenten en informatie gaan die redelijk en relevant zijn. Documenten die de verzekeringsmaatschappij al in haar bezit heeft, mag ze niet opvragen.

Zodra zij de informatie heeft ontvangen en nog bijkomende gegevens nodig heeft, moet zij deze vragen binnen de maand. Indien geen bijkomende informatie nodig is, moet de maatschappij binnen de maand uitbetalen. Wanneer de verzekeringsmaatschappij deze termijn niet respecteert, zal zij voor de periode van vertraging verwijlintresten moeten betalen. Door de val van de regering is dit ontwerp nog niet in voege. Het wetsontwerp dat nu een wetsvoorstel geworden is, moet nog in de kamer gestemd worden. Minister Peeters hoopt dat dit gebeurt nog vóór de verkiezingen van 26 mei 2019.

Hoe dan ook, ingeval van een overlijden, aarzel aub niet om met ons contact op te nemen. We zullen je zeer graag helpen met deze administratieve beslommeringen.  

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief