Gepubliceerd op: 22 mei 2019

Een ongeval met mijn drone. Ben ik verzekerd?

Vandaag zijn drones wel echt ingeburgerd. Je vindt ze in de speelgoedwinkels én ook in winkels waar ze gesofisticeerd materiaal verkopen. Je komt ze tegen in de bouwwereld, bij landmeters, … maar ook bij spelende kinderen die een ‘drone’ besturen net als een klein modelvliegtuig. De vraag is, welke verzekering komt er tussen wanneer er een ongeval gebeurt met een drone? Of welke verzekering betaalt de veroorzaakte schade aan een derde?

Drone is het Engels voor de mannetjesbij of de hommel. Vandaag weet iedereen dat het om een klein onbemand luchtvaarttuig gaat, dat vanop afstand kan bediend worden en net als een hommel kan blijven stilhangen om dan plots gelijk welke kant uit te schieten.

Het Koninklijk Besluit van 15 april 2016 heeft de drones ingedeeld in drie categorieën op basis van het opstijggewicht. Dat is de drone zelf plus de uitrusting zoals een camera of een meettoestel. Het Koninklijk Besluit legt ook de verplichting op om zich te verzekeren.

Drones met opstijggewicht tot 1kg behoren tot de categorie ‘recreatief gebruik’. Deze drone mag enkel ingezet worden op privéterrein en/of een terrein van modelvliegtuigen en mag niet hoger gaan dan 10 meter.  Er is geen minimumleeftijd en er zijn ook geen vereiste documenten nodig.  Hier is het wel aangeraden om een familiale verzekering (BA-gezin) af te sluiten. 

Een familiale verzekering is wel verplicht voor categorie 2 of drones met een opstijggewicht tussen 1 en 5 kg.  De piloot moet minstens 16 jaar zijn en dient een theoretische opleiding te volgen en daarna een praktisch examen af te leggen. De maximale vlieghoogte is 45 meter en de drone kan ingezet worden boven een privéterrein. Als de drones voor professionele doeleinden gebruikt worden, zoals reportagemakers, fotografen en experten is de polis burgerlijke aansprakelijkheid uitbating (BA-onderneming) verplicht. Ook  een verzekering eigen materiële schade (schade aan de drone zelf) is aangaraden. Sommige maatschappijen bieden specifieke drone-verzekeringen aan of breiden de bestaande waarborgen uit van de BA-ondernemingen.

Tenslotte heb je de drones met een opstijggewicht tot 150 kg die naargelang de activiteiten ondergebracht worden in 2 categorieën: Klasse 1b (matig risico) en Klasse 1a (hoog risico, bv. filmen boven een mensenmassa). In beide gevallen moet de piloot een theoretisch en praktisch examen afleggen en moet de piloot tijdens de vlucht bijgestaan worden door 2 waarnemers, waarvan één de drone in direct zicht moet hebben. De piloot moet ook een geneeskundig bekwaamheidsattest kunnen voorleggen. Voor klasse 1b mag de drone 91 meter hoog vliegen en moet hij 30 meter afstand houden tot een obstakel. Vluchten binnen deze categorie moeten ook 10 dagen op voorhand gemeld worden bij het directoraat generaal voor de luchtvaart.

Voor klasse 1a vallen de voorwaarden van vlieghoogte en afstand ten opzichte van het obstakel weg. Voor elke vlucht moet er toestemming gevraagd worden aan het directoraat generaal van de luchtvaart, waarbij een risicoanalyse moet toegevoegd worden.  Deze drone wordt bijvoorbeeld gebruikt bij inspectie van hoge bouwwerken waar dicht bij het obstakel moet gevlogen worden. Vermits  de drones van klasse 1b en klasse 1a vooral professioneel  gebruikt worden is net zoals in klasse 2 een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA ondernemingen) verplicht en is ook een dekking eigen materiële schade aan te raden.

Je leest het. Er zijn heel wat reglementen.

Heb je een recreatieve of professionele drone, toch best contact opnemen met ons kantoor om na te gaan of je de juiste voorwaarden hebt in je verzekeringscontract.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief