Gepubliceerd op: 7 augustus 2019

Alles goed verzekerd, dank je wel… maar wat als de zaakvoerder overlijdt?

Voor vele zelfstandigen of ondernemers is hun zaak hun levenswerk. Hun passie als het ware. En om dit levenswerk te beschermen, sluiten ze verzekeringscontracten af tegen ongevallen met voertuigen, brandschades, vergetelheden op het werk, enzovoort….

Vaak denken ze niet aan hun eigen persoon. Wat als er iets met de ondernemer of één van zijn sleutelfiguren in het bedrijf gebeurt? Een overlijden bijvoorbeeld van de zaakvoerder of één van de sleutelfiguren in het bedrijf.

Een ‘Key Man’ zoals men dit heet. Activiteiten die zullen stilvallen, kredieten die niet meer kunnen afbetaald worden, verlies van cruciale kennis, zoektocht naar een vervanger of stopzetting van het bedrijf in het ergste geval….

We spreken hier nog niet over de financiële gevolgen bij de getroffen familie die een belangrijk inkomen verliest.

Weinigen staan hier bij stil. Een overlijdensverzekering afgesloten door de vennootschap met de zaakvoerder of de Key Man als verzekerde is  een oplossing om het bedrijf draaiende te houden of in het ergste geval de investeringskredieten en eventuele schulden af te betalen.

Omdat het hier om belangrijke kapitalen gaat, is het aangeraden dat een specialist het risico juist en voldoende genoeg inschat. We kunnen jullie hierbij helpen om de juiste formule voor te stellen rekening houdend met de situatie van de onderneming.

Vaak wordt hier een tijdelijke overlijdensverzekering of een schuldsaldoverzekering voorgesteld afhankelijk of er al dan niet veel investeringskredieten zijn in het bedrijf. De premies voor zo’n verzekering zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.  Wel is er 4,4% taks verschuldigd op de premies.

Een even belangrijk risico is er wanneer één van de vennoten overlijdt en waarbij de overlevende vennoten de aandelen niet kunnen overkopen. In vele gevallen moet er dan een nieuwe partner gezocht worden, wat niet evident is.

Het is misschien aan te raden om een overlijdensverzekering te onderschrijven op het hoofd van elk van de vennoten.  Als één van de vennoten sterft, dan wordt een kapitaal uitgekeerd aan de overlevende vennoten, die daarmee de aandelen kunnen betalen aan de erfgenamen van de overledene.

 

Aarzel niet om contact op te nemen als je hierover meer wenst te weten. We kunnen je ook de fiscaalvriendelijke formules voorstellen voor de opbouw van je pensioen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief