Gepubliceerd op: 18 september 2019

Heb je al gedacht aan een machinebreukverzekering?

Een machinebreukverzekering is net zoals een brandverzekering evenzeer nodig voor elk bedrijf met een machinepark. Deze verzekering beschermt het bedrijf tegen de kosten van herstelling of vervanging van het beschadigde materiaal.

Een machinebreuk is een onvoorzienbare en plotse materiële schade aan een machine.

Deze verzekering beschermt de financiële gevolgen van:

  • Menselijke fouten zoals onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme, opzet... van het personeel of van derden.
  • Externe oorzaken zoals weersomstandigheden, brand, diefstal, voorwerpen die op de machine vallen of met de machine botsen,…
  • Interne oorzaken die eigen zijn aan de werking van de machine. Deze kan vastlopen, warmlopen, oververhitten... Er kunnen onderdelen loskomen, metaalmoeheid kan optreden... maar ook constructie- of assemblagefouten kunnen aan de basis liggen van het falen van een machine.
  • Elektriciteitsschade door bijvoorbeeld kortsluiting.

De machinebreukverzekering dekt alle machines die op je bedrijfsterrein aanwezig zijn. Het gaat hier om vaste productietoestellen maar ook mobiele machines zoals liften en kranen. Als ze regelmatig op een werf staan, is het beter om een waarborguitbreiding af te sluiten, een soort ‘alle risico-polis’ als het ware, die de schade aan deze machines verzekert. 

Maar het gaat verder. Zo kan je ook de gevolgschade van de machinebreuk verzekeren. Je bedrijf wordt dan bijvoorbeeld vergoed voor het huren en de inrichting van tijdelijke lokalen, de manuele uitvoering van machinaal werk, de uitvoering van het werk door een derde, de aanwerving van tijdelijk extra personeel...of de bedrijfsschade die er is ten gevolge van het uitvallen van een machine.

De premie van een machinebreukverzekering wordt onder andere bepaald in functie van de ouderdom, het type en de herstelmogelijkheden.

Dubbele dekkingen

Het is verloren geld om twee keer voor hetzelfde te betalen. Machines binnen het bedrijf zijn normaal gezien gedekt door de brandpolis. Om een dubbele dekking te vermijden is het aan te raden de zogenaamde FLEXA-waarborgen (d.i. brand, blikseminslag, ontploffing en het botsen van vliegtuigen) uit de machinebreukverzekering voor mobiele machines in het bedrijf te halen. Een ander aandachtspunt zijn de rijdende machines zoals bulldozers en kraanwagens die verzekerd zijn via een omniumverzekering.

Samengevat: Omdat het hier om materiaal gaat dat veel geld kost en onontbeerlijk is voor je bedrijf, is een grondige analyse van het risico geen verloren tijd, net als een check-up van wat er al verzekerd is in de andere verzekeringscontracten.

Wens je meer info, aarzel niet om ons te contacteren.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief