Gepubliceerd op: 26 augustus 2020

Welke verzekeringen voor de kotstudent?

Omdat een ongevalletje op kot vlugger gebeurt dan verwacht, is het best dat het studentenverblijf net zoals je eigen woning goed verzekerd is. Denk maar aan het kookvuur dat blijft aanstaan of de waterkraan in de badkamer die niet toegedraaid is.

De kotstudent, die nog gedomicilieerd is bij zijn ouders, is doorgaans mee gedekt in de brand-, diefstal-, familiale- en hospitalisatieverzekering van de ouders. Toch raden we aan om voorafgaand een check-up de doen van je verzekeringen, zeker als de student in het buitenland studeert of zal studeren.

Tijdens deze check-up zullen we nagaan of de waarborgen van de bestaande polissen voldoende zijn. Zeker bij diefstal is dit belangrijk. Studentenkoten zijn dikwijls een schatkamer voor dieven (laptop, spelconsole, iPhone, iPad).

In principe is ook de inboedel van het kot van de zoon of de dochter gedekt in de diefstalverzekering van de ouders, maar best toch eventjes nazien in welke mate.

Voor de studenten die in het buitenland studeren moeten we nakijken of er beperkingen zijn ‘in tijd’ of in ‘geografie’. Een kot in het buitenland brengt dikwijls ook ander risico’s mee waarvoor de student best een reisbijstandsverzekering afsluit, tenzij de ouders er één voor het ganse gezin afgesloten hebben.

Conclusie: voor zover het kind nog gedomicilieerd is bij de ouders, hoeft men doorgaans geen afzonderlijke polissen af te sluiten. Het komt er op neer om samen de polisvoorwaarden goed na te kijken en eventuele uitbreidingen te vragen waar nodig.

Niet op kot, maar wel met de auto naar de hogeschool of universiteit.

En wat met de autoverzekering als je een wagen koopt voor je zoon of dochter om naar de universiteit of hogeschool te rijden? Sluit in géén geval een verzekering af zonder de naam van je kind te vermelden.

  • Duid de jongere aan in je autoverzekering als gewoonlijke bestuurder. Omdat de jongere aangeduid is in de polis, telt de periode vanaf vermelding in de polis mee als jaren ‘rijervaring’  en is dit een mogelijkheid om een korting te krijgen wanneer de jongere zelf een autoverzekering onderschrijft.
  • Ga voor een tweedehandswagen boven een nieuwe wagen, dikwijls moet er geen omniumverzekering afgesloten worden.
  •  Ga in op de digitale aanbiedingen die vandaag bestaan om het rijgedrag te evalueren en bij te sturen. Bij een positief rijgedrag zit er misschien een premievermindering in. Sommige maatschappijen komen tussen in een rijstage en zo wordt de kans op een ongeval verlaagd. Hoe minder ongevallen, hoe lager de premie.
Ben je dus in de situatie dat je zoon of je dochter voor het eerst met een auto in het verkeer komt, neem dan zeker contact op met ons.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief