Gepubliceerd op: 6 november 2019

Sparen voor je kleinkinderen via een levensverzekering.

Je bent net grootouder geworden en je wil voor je oogappel sparen via een verzekering. Kan dit? Jazeker, vele maatschappijen hebben hiervoor een verzekering op ’maat’. We spreken hier over de ‘juniorpolissen’.

Als je wil sparen op lange termijn, dan is deze verzekeringsformule een ideale oplossing. Hoewel er net zoals bij de andere spaarverzekeringen kosten en taksen zijn, is er geen roerende voorheffing verschuldigd als  de verzekering minstens acht jaar en één dag loopt. Daarenboven is de staatgarantie tot 100.000 euro ook van toepassing voor deze verzekeringen.

Maar eigenlijk doe je het niet alleen omwille van fiscale redenen. Je wil je kleinkind als hij meerderjarig is een financieel duwtje in de rug geven, een appeltje voor de dorst als het ware.

Je sluit in dit geval een levensverzekering af voor jouw kleinkind. Jij bent dan de verzekeringsnemer en jij duidt jouw kleinkind aan als begunstigde van het contract. Zo houd je de touwtjes zelf in handen .

Deze verzekering laat toe dat je zelf kiest hoeveel je spaart en wanneer je spaart. Meestal wordt er wel een minimumbedrag per storting bepaald.

Je kan ook kiezen hoeveel risico je wil nemen.  Verkies je veiligheid, dan spaar je best via een Tak 21-verzekering. Naast een jaarlijks gewaarborgd rendement kan er nog een winstdeelname uitbetaald worden. Je opgespaard kapitaal blijft wel behouden. 

Ben je bereid meer risico te nemen met kans op een hoger rendement, dan kan je kiezen voor een Tak 23-verzekering, waarbij het rendement verbonden is aan een beleggingsfonds. Er is dan geen gewaarborgd rendement en je kapitaal kan ook aangetast worden als het beleggingsfonds minder goed presteert.

Kunnen de ouders aan het geld van de verzekering wanneer je overlijdt?

De ouders van het kleinkind kunnen niet aan het geld van de levensverzekering. Als de levensverzekering voorziet in een uitkering bij jouw overlijden en het kind is op dat moment nog minderjarig, dan verplicht de wetgever de verzekeraars om het geld op een geblokkeerde rekening op zijn of haar naam te storten. Pas wanneer jouw kleinzoon of –dochter meerderjarig wordt, krijgt hij of zij er toegang toe. Om vóór die datum toch toegang te krijgen tot het geld, is er tussenkomst van een vrederechter nodig. De ouders krijgen wel de intresten die de geblokkeerde rekening oplevert.

Wens je hierover meer info? Aarzel niet om ons te contacteren.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief