Gepubliceerd op: 12 augustus 2020

Het ABC van een omniumverzekering

Vooraleer je een omniumverzekering afsluit, loont het de moeite waard om de voorwaarden en de gedekte waarborgen van de verschillende maatschappijen naast elkaar te leggen. Algemeen principe is dat de premie berekend wordt op de waarde van het voertuig. Belangrijk is dat je de juiste formule kiest.

Hieronder ontdek je enkele formules die de premie van je omniumverzekering beïnvloeden. Een goed begin om het ABC van de omniumverzekering te leren kennen… 

Aantal maanden zonder afschrijving

Sommige maatschappijen lanceren een omniumverzekering  met x maanden zonder afschrijving bij een totaal verlies. Dat kan 6, 12, 24 maanden zijn en zelfs meer.

Wanneer men van een totaalverlies spreekt hangt af van maatschappij tot maatschappij.

Bij maatschappij X is er een totaalverlies wanneer de kosten van de herstelling de werkelijke waarde op het ogenblik van het schadegeval overschrijden.

Bij maatschappij Y is dit wanneer de herstellingskosten de verzekerde waarde op het ogenblik van het schadegeval overschrijden. En omdat de werkelijke waarde in vele gevallen lager is dan de verzekerde waarde, zal maatschappij X vlugger een totaalverlies bepalen dan bijvoorbeeld maatschappij Y. 

Vaste of Engelse vrijstelling

Een ander vergelijkingspunt zijn de vrijstellingen.

Een vaste vrijstelling

Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de cataloguswaarde. Hier houdt de maatschappij dit bedrag af van hun vergoeding.

Een Engelse vrijstelling

Hier betaalt de verzekeringsmaatschappij het volledige schadebedrag uit wanneer de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling. 

Factuur of cataloguswaarde

De premie van de omniumverzekering wordt onder andere berekend op de waarde van het voertuig. Dat is meestal de cataloguswaarde of de officiële prijs van de wagen zonder kortingen.

Sommige maatschappijen hebben ook een formule ‘factuurwaarde’, wat een lagere premie betekent omdat er hier rekening gehouden wordt met de kortingen op de factuur.

Bij totaal verlies is de formule cataloguswaarde veiliger wanneer je er van uit gaat dat je niet meer van dezelfde kortingen zal krijgen bij de aankoop van een nieuwe wagen.

Volledige omnium of kleine omnium

Een volledige omnium dekt de volgende schade aan je voertuig: Brand, diefstal, glasbraak, aanrijding met dieren, natuuraanslagen, vandalisme en eigen schade.

Een kleine omnium dekt dezelfde schade als bij een grote omnium, uitgezonderd vandalisme en eigen schade.

Wil je meer weten over de omniumverzekering, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief