Gepubliceerd op: 21 juni 2023

Volgens de laatste weersvoorspellingen worden morgen in jouw streek hevige regen en rukwinden verwacht met mogelijke overstromingen tot gevolg.

Hoe kun je je voorbereiden op een storm? En wat moet je doen in geval van schade? In dit artikel geven we advies over hoe je je huis kan voorbereiden en beschermen wanneer er een storm op komst is.

Voor de storm
 • Onderhoud dakgoten, dakranden en afvoeren regelmatig om ervoor te zorgen dat regenwater goed wordt afgevoerd.
 • Zorg ervoor dat je dak in goede staat is, dat je dakpannen niet beschadigd zijn en dat de schoorsteen niet gebarsten is.
 • Knip in je tuin de dode en kwetsbare takken weg die bij een windvlaag kunnen vallen en controleer de stevigheid van uw omheining.
 • Wanneer je zaken buiten plaatst, zorg je er best voor dat bestand zijn tegen wind. Vooral in het geval van carports, tuinhuisjes, schuttingpanelen, satellietschotels, ...
Wanneer de storm eraan komt
 • Sluit deuren, ramen en dakramen.
 • Zet zoveel mogelijk van je bezittingen, vooral je auto, overdekt op een afgesloten plaats of in een garage. Denk ook aan tuinmeubelen, trampolines, parasols en bloembakken, en zo verder.
 • Als je ze niet naar een schuilplaats kan brengen, bind je de voorwerpen die door de wind kunnen worden weggeblazen best vast. Denk aan: vuilnisbakken, tuinmeubilair, ...
 • Zet de bezittingen in je kelder of ondergrondse garage zoveel mogelijk omhoog en niet op de grond.
 • Trek de stekker van je elektrische toestellen (PC, televisie, enz.) uit het stopcontact: stroompieken als gevolg van storm of wind komen vaak voor, en elektronische apparaten zijn daar gevoelig voor.
 • Blijf binnen tijdens een storm of onweer, schuil niet onder een boom, beperk je bewegingen en bescherm je dieren.
Na de storm

Loop rond in je woning of tuin om te controleren op schade. Doe dit niet tijdens de storm, maar wanneer de storm is gaan liggen.

Controleer ook het dak, soms is het niet meteen duidelijk dat er een dakpan is afgewaaid.

Wat doen als uw huis toch getroffen is door een storm?
 • Bel ons zodat wij een dossier kunnen openen.
 • Bel 112 in geval van verwondingen of dreigend gevaar voor personen.
 • Voor niet-dringende brandbestrijding (als er geen mensenlevens in gevaar zijn), bel je het telefoonnummer 1722 (als het nummer door de autoriteiten is geactiveerd).
 • Neem in geval van schade aan je woning of bezittingen actie om ergere schade te voorkomen.
 • Maak foto's van de schade, vooral vóór je begint op te ruimen of te poetsen. Zo kan je de schade sneller vaststellen en inschatten. Bewaar in elk geval de beschadigde voorwerpen, want een expertise zou nodig kunnen zijn.
 • Maak een gedetailleerde lijst van de beschadigde voorwerpen, foto's, aankoop- of garantiefacturen, enzoverder, alsook prijsschattingen van de te herstellen goederen.
 • Bewaar de beschadigde voorwerpen tot wij en de expert komen voor het opmaken van de schadevergoeding.
Wat gebeurt er nu?
 • Een expertise kan nodig zijn. Samen met ons zal een expert ter plaatse komen om je schadegeval te beoordelen, en in sommige gevallen kan een videobeoordeling worden aangeboden.
 • De schade zal gedetailleerd worden uitgeschreven in een expertiserapport dat we samen bespreken en dat je na goedkeuring kan tekenen.
 • Op basis van dit verslag zal de brandverzekeraar haar eventuele tussenkomst bevestigen en overgaan tot de betaling van de schadevergoeding. Dit gebeurt binnen de 30 dagen na expertise.
Schade? Neem contact met ons op!

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief