Gepubliceerd op: 1 februari 2021

Vastgoed verwerven via aanvullende pensioenverzekeringen

Je aanvullende pensioenverzekeringen zijn een goed financieel ‘instrument’ om een woning of een tweede, derde,… verblijf aan te schaffen. De wetgever laat het alleszins toe voor aankopen en verbouwingen in België en het buitenland (EU+ Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) én voor de terugbetalingen van leningen. En wat ook belangrijk is, je hoeft niet op je pensioengerechtigde leeftijd te wachten om eerder van je spaarreserves te genieten.

Als we hier spreken over ‘aanvullende pensioenverzekeringen’ gaat het over de tweedepijlercontracten zoals IPT, groepsverzekering RIZIV, VAPZ en POZ.

Je kunt deze verzekeringen op drie verschillende manieren gebruiken om je vastgoed te financieren:
- als voorschot,
- voor de wedersamenstelling van een hypothecair krediet of
- als pand.

Bij de verschillende mogelijkheden moet je wel optreden als volle eigenaar.

Je kan een voorschot vragen op de opgebouwde reserves (60 à 90%) van je aanvullende verzekeringen. Hier betaal je enkel intresten op het voorschot. Het voorschot wordt dan ingehouden bij de kapitaalsuitkering op pensioengerechtigde leeftijd, tenzij je het voorschot vroeger terug betaalt. Je kan ook de intresten betalen in één keer op het einde van het contract, maar in dat geval verlies je  het fiscaal voordeel dat gepaard gaat met de intrestaftrek als privépersoon. Naast de aftrekbaarheid van de intresten voor een privéwoning, kan de vennootschap de premies voor de IPT aftrekken als een beroepskost zolang er maar rekening gehouden wordt met de 80% regel. Als blijkt dat het voorschot niet voldoende is, kan je via de IPT beroep doen op het systeem van de backservice om het voorschot te verhogen, waarbij de zelfstandige tot 10 jaar terug fiscaal vriendelijke bijstortingen kan doen.

De verzekeringsmaatschappijen rekenen bij een voorschot een rentevoet aan die niet altijd hoger ligt dan de rentevoet bij een hypothecaire lening. Bovendien bespaar je hierdoor ook op de kosten die gepaard gaan met een hypothecaire lening (notariskosten, schattingskosten, hypothecaire inschrijving, schuldsaldoverzekering, …).

Bij de wedersamenstelling sluit je een hypothecair krediet af en de totale lening wordt op het einde van je pensioenplan in één keer terugbetaald via je aanvullende pensioenverzekering. Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en jij of jouw vennootschap betalen de premies van het pensioenplan.

Er is eveneens de mogelijkheid tot inpandgeving van je contract individuele pensioentoezegging (IPT) voor het bekomen van je lening.  Hierbij wordt er geen voorschot opgenomen, maar wordt de kredietgever (bank of verzekeringsmaatschappij) de pandhouder.  Je pensioenplan kan in dat geval gebruikt worden om de terugbetaling van het krediet te verzekeren.

Wil je meer weten over vastgoed verwerven en de aanvullende pensioenverzekeringen, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief