Gepubliceerd op: 17 maart 2021

Wanneer komt de arbeidsongevallenverzekering niet tussen?

Hoewel de arbeidsongevallenverzekering een wettelijke verzekering is, zijn er bepaalde schades ten gevolge van een arbeidsongeval die niet vergoed worden. Je kan hiervoor wel aanvullende verzekeringen afsluiten.

Elke werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers.

Dit impliceert dat de werkgever, die geen loontrekkende is, niet verzekerd is in de arbeidsongevallenverzekering.

De arbeidsongevallenverzekering komt tussen voor de medische kosten, bij tijdelijke invaliditeit, blijvende invaliditeit en overlijden van een werknemer ten gevolge van een werkongeval.

De premie wordt berekend op basis van het arbeidsrisico. Zo zal de premievoet voor een bediende lager zijn dan bijvoorbeeld een dakwerker.

Helaas zijn niet alle schades gedekt.

Zo vergoedt de arbeidsongevallenverzekering enkel de lichamelijke schade. Materiële schade valt daarentegen niet onder de waarborgen van de arbeidsongevallenverzekering . Denk bijvoorbeeld aan een kapotte fiets ten gevolge van een ongeval op de normale weg van of naar het werk. Deze schade kan vergoed worden door een fietsomniumverzekering.

Meestal zijn de medische kosten boven het RIZIV-tarief  uitgesloten, net zoals bijvoorbeeld de opleg voor een éénpersoonskamer. Wat al dan niet gedekt is, verschilt van arbeidsongevallenverzekering tot arbeidsongevallenverzekering. Wat de extra ziekenhuiskosten betreft, kan een hospitalisatieverzekering hier soelaas brengen.

Wat bijvoorbeeld met een bedrijfsuitstap na de werkuren?

Deze situaties leiden vaak tot discussies, hoewel sommige verzekeringsmaatschappijen de waarborgen uitbreiden voor dergelijke activiteiten.  Een oplossing is hier om een 24/24 verzekering af te sluiten. Dan zijn de medewerkers 24 op 24 uur verzekerd, ook tijdens de privé-activiteiten.

De vergoeding wordt berekend op het basisloon die voor 2020 niet meer dan 44.817 euro op jaarbasis mag bedragen. Stel dat de werknemer meer verdient, dan is het verschil tussen het plafond en het reële loon niet verzekerd. In dit geval kan de werkgever een aanvullende verzekering onderschrijven voor het loon boven het wettelijk plafond van 44.817 euro op jaarbasis.

Omdat het een wettelijke verzekering is, zal de arbeidsongevallenverzekering het slachtoffer altijd vergoeden op basis van de wettelijke reglementering. Nadien heeft de verzekeringsmaatschappij een verhaalrecht op de werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verzwijgen van een verzwaard risico, het niet-naleven van de preventieregels of het niet-verzekeren van zijn medewerkers. Er zijn ook boetes voorzien voor de werkgevers die nalaten om hun werknemers te verzekeren.

Meer info gewenst? Aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief