Gepubliceerd op: 11 augustus 2021

Welke brandverzekering komt tussen na ondertekening van een compromis?

Je moet het maar meemaken. Je tekent een compromis voor de aankoop van een woning, maar nog vóór de ondertekening van de notariële akte brandt de woning af?

Een compromis heeft inderdaad een juridische waarde. Vanaf de ondertekening van het compromis word je als eigenaar beschouwd.

Normaliter loopt de woningverzekering van de verkoper na de ondertekening van de authentieke akte nog drie maanden verder, maar toch raden we aan om onmiddellijk na de compromis een woningverzekering te onderschrijven als je 100% gerust wil zijn. In dit geval zal jouw woningverzekering tussenkomen wanneer er een schadegeval zou zijn en vermijd je discussies met de vorige eigenaar. 

Je weet immers niet hoe de vorige eigenaar zijn gebouw verzekerd heeft. Is het gebouw voldoende verzekerd? Welke waarborgen zijn er verzekerd? Of wat als de vorige eigenaar de premie niet meer verder betaalt? Of werd de polis om één of andere reden ondertussen geschorst?

Er bestaan ook nog andere mogelijkheden, maar dan moet je dit duidelijk vermelden in de compromis.  Zo kan je een clausule laten opnemen waarmee het eigendomsrecht pas wordt overgedragen bij het tekenen van de authentieke akte. In dergelijke situaties gaan ook de risico's pas over op het moment dat de notaris zijn handtekening plaatst. In dat geval is een eigen woningverzekering voor die tussenperiode niet nodig.

Wat als je verhuist naar een nieuwe woning met de nodige verbouwingswerken?

Gelijkaardige vragen krijgen wij ook van klanten die een nieuwe woning aangekocht hebben, maar omwille van verbouwingswerken in het nieuwe pand toch nog tijdelijk in het ‘oude’ huis blijven wonen. Ook hier zijn de verzekeringsmaatschappijen soepel. De nieuwe woning wordt tijdelijk meeverzekerd in de woningverzekering van het bewoonde pand. Het volstaat om de inlichtingen door te geven aan ons kantoor.

Stel dat de verhuis definitief wordt, raden we je toch aan om zo vlug mogelijk de polis aan te passen in functie van de nieuwe eigendom en de ligging ervan.

Ben je in een situatie dat je een nieuwe woning gekocht hebt of dat je verhuisplannen hebt, spreek er met ons over zodat we ervoor zorgen dat je goed verzekerd bent.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief