Gepubliceerd op: 19 oktober 2023

Hoeveel passagiers mag je vervoeren in je wagen?

Het schooljaar draait weer op volle toeren. Dat betekent ook dat de sportclubs of de jeugdverenigingen weer op volle toeren draaien. Voor veel ouders betekent dit hun kinderen met de auto hier en daar brengen om aan deze activiteiten deel te nemen. Er worden afspraken gemaakt met andere ouders om een beurtrol op poten te zetten. Hoeveel passagiers mag je eigenlijk meenemen in je auto?

De wet zegt dat het aantal inzittenden van een auto niet meer mag bedragen dan de som van het aan het aantal plaatsen met een veiligheidsgordel.
 

Je riskeert een verkeersboete wanneer je tegengehouden wordt door de politie, maar ook je verzekeraar kan een deel van de uitbetaalde vergoeding terugeisen. Het bedrag dat kan teruggevorderd worden is beperk tot iets meer dan 30.000 Euro.

Wat de verzekering betreft wordt er voor de bepaling van het aantal vervoerde personen geen rekening gehouden met de kinderen minder dan 4 jaar en de kinderen tussen 4 en 5 jaar worden voor 2/3 geteld.

Voorbeelden met voertuig met vijf veiligheidsgordels.
  • Vervoer van 2 volwassenen en 4 kinderen die allen +16 jaar zijn: 5 geldige plaatsen voor 6 vervoerde personen. De verzekeraar kan 1/6 van de vergoeding terugvorderen.
  • Vervoer van 2 volwassenen en 4 kinderen waarvan er 1 kind 16 is en de 3 anderen 12 jaar: 5 geldige plaatsten voor vijf vervoerde personen (2+1+ (3x2/3)). De verzekeraar kan niets terugvorderen.
  • Vervoer van 7 volwassenen: 5 geldige plaatsen voor zeven vervoerde personen. De verzekeraar kan 2/7 van de vergoeding terugvorderen.
Bestuurdersverzekering

De wet stelt de passagiers gelijk aan een zwakke weggebruiker. Bij een ongeval zijn de passagiers dus altijd verzekerd of de bestuurder van het voertuig in fout is of niet. In dit geval betaalt de autoverzekering de materiële en lichamelijke schade aan de passagiers.

Het is wel belangrijk te weten dat de bestuurder van het voertuig niet beschouwd wordt als zwakke weggebruiker en dus niet verzekerd is bij fout.
 

De bestuurdersverzekering is hier de oplosing. Deze verzekering komt tussen als de bestuurder gewond raakt. Niet alleen heeft de bestuurder in dit geval bescherming tegen lichamelijke letsels, maar wordt hij ook beschermd tegen inkomensverlies bij werkonbekwaamheid of is er een uitkering aan de naaste familieleden bij overlijden van de bestuurder ten gevolge een verkeersongeval.  De verzekering kost slechts enkele euro’s per maand.
De bestuurdersverzekering is geen wettelijke verzekering en daarom bestaan er verschillende formules met uitgebreide dekkingen.

Wil je hierover meer weten, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief