Gepubliceerd op: 22 juni 2024

Cyberincidenten is de grootste zorg voor de bedrijven.

Cyberincidenten zoals ransomware-aanvallen, datalekken en IT-storingen zijn de grootste zorg voor bedrijven wereldwijd in 2024, volgens de Allianz Risk Barometer. Het nauw verbonden risico van bedrijfsschade (onderbreking van de bedrijfsvoering) staat op de tweede plaats.

In België is de top drie van risico's: 1) cyberincidenten, 2) bedrijfsschade en 3) natuurrampen.

Cyberincidenten (bijvoorbeeld cybercriminaliteit, verstoringen van IT-netwerken en -diensten, malware/ransomware, datalekken, boetes en straffen) blijven het grootste risico sinds 2018. Bedrijfsschade (inclusief onderbreking van de toeleveringsketen) blijft ook stabiel op de tweede plaats over de afgelopen zeven jaar. Natuurrampen (bijvoorbeeld stormen, overstromingen, aardbevingen, bosbranden en extreme weersomstandigheden) stijgen met zes plaatsen naar de derde plaats. Nieuwe risico's zijn diefstal, fraude en corruptie op de zevende plaats en brand en explosies op de negende plaats.

Cyberverzekering als sluitstuk van een goed preventiebeleid.

Wil je jouw bedrijf wapenen tegen de harde gevolgen van een cyberincident? Dan sluit je best een cyberverzekering af. Want het laatste wat je wil, is dat je ICT-infrastructuur gehackt wordt en je bedrijfs- of klantgegevens in de verkeerde handen terecht komen. Ons kantoor staat je met raad en daad bij.

Eigenlijk zou de cyberverzekering een basisverzekering moeten zijn voor elk bedrijf. Net zoals de brandverzekering voor de gebouwen en de omniumverzekering voor de bedrijfsvoertuigen.

Een cyberverzekering zorgt ervoor dat je een cyberaanval als bedrijf overleeft, maar evenzeer is preventie belangrijk. Preventie dient om een cyberaanval te voorkomen, hoewel geen enkel bedrijf of systeem 'absoluut veilig' is. Zie de preventie als een startpunt, de verzekering als essentieel sluitstuk.  

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappen helpen je bedrijf ook bij je preventiebeleid en geven preventietips. ‘Hoe beter de preventie is, hoe minder de kans op grote schadevergoedingen’, is hier hun voornaamste beweegreden.

Cyberverzekering sluit je niet af met drie muisklikken

Een cyberverzekering afsluiten is immers vooraf grondig je huiswerk maken. Zonder een inschatting van de belangrijkste risico's is het onmogelijk te bepalen welk type schade het meest moet worden gedekt door een cyberverzekering. Houd er bovendien rekening mee dat het proces om te onderhandelen en de meest geschikte cyberverzekering te selecteren toch wat tijd vraagt.

De cyberverzekering heeft doorgaans drie waarborgen: dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan derden, dekking van de eigen schade en bijstand in het geval van een cyberaanval of inbraak in de computersystemen van de onderneming. Mogelijks is er ook een waarborg rechtsbijstand. Hier moet verder onderzocht worden of de rechtsbijstand al dan niet in een afzonderlijk contract moet verzekerd worden.

Heb je hier een vraag over? We begeleiden je hier graag in.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief