Gepubliceerd op: 16 oktober 2017

Voeg een groepsverzekering toe aan het loonpakket.

De samenstelling van een flexibel loonpakket – het zogenaamde cafetariaplan – is een voordeel dat volgens een studie van Securex, op prijs gesteld wordt door Belgische werknemers. Eén van de voordelen waarvoor werknemers heel gevoelig zijn, is de groepsverzekering.

Grote en kleine bedrijven zijn vandaag bijna verplicht een groepsverzekering aan te bieden als ze jong talent willen lokken. Velen zien het echter als een complex verzekeringsproduct, maar dit hoeft het zeker niet te zijn.

Uit een recente studie van Securex blijkt dat: 

  • 71% van de werknemers hun loonpakket zelf wensen samen te stellen.
  • de werknemers meer flexibiliteit wensen, in het bijzonder op het vlak van de bedrijfswagen, de extralegale verlofdagen en de bonussen.
  • meer dan één Belgische werknemer op 6 (17%) reeds van deze voordelen geniet.
  • 1 werknemer op 4 onder de 30 al beschikt over een flexibel loonpakket. Bij kaderleden is dit bijna 1 op drie. 

Cafetariaplan 

Een cafetariaplan is een concept dat – voor een werkgever – de werknemers toelaat om zelf hun loonpakket samen te stellen op basis van hun behoeften en persoonlijke voorkeuren. Securex stelt vast dat veel werknemers om een dergelijk plan vragen: maar liefst 3 werknemers op 4 willen hun loonpakket zelf samenstellen. Ze wensen persoonlijkere keuzes te kunnen maken wat betreft hun bonus (39%), de extralegale verlofdagen (41%) en de bedrijfswagen (41%). 

Vele cafetariaplannen omvatten een groepsverzekering die een aantal waarborgen biedt die op voorhand door de werkgever gekozen werden:

  • aanvullend pensioen,
  • overlijdensdekking,
  • hospitalisatiedekking of dekking arbeidsongeschiktheid...

De werknemer mag beslissen een groter of kleiner gedeelte te besteden aan deze waarborgen. Hij bepaalt ook de beperkingen van deze keuzevrijheid in de voorwaarden van de groepsverzekering. 

Financieel voordeel 

De groepsverzekering is een praktisch middel om een aanvullend pensioen aan werknemers te bieden. Deze formule is interessanter dan een proportionele verhoging van het brutoloon. Om deze te financieren betaalt de werkgever een premie, waarvan hij zelf het bedrag bepaalt, aan de verzekeringsmaatschappij. De bedrijven die eerst kleine premies willen betalen, kunnen dat doen. Ze kunnen ook een deel van de premies door hun werknemers laten betalen. De werkgever betaalt een belasting (4,4%) op de premie en een RSZ-bijdrage (8,86%) op het gedeelte van de premie voor de levens- en overlijdenswaarborgen. Beheerskosten kunnen ook door de verzekeraar aangerekend worden.

Maar er is nog een ander voordeel: de premie van de groepsverzekering is fiscaal aftrekbaar

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief