Gepubliceerd op: 12 november 2017

De toekomst van een vennootschap als een vennoot overlijdt.

Het overlijden van een vennoot kan enorme gevolgen hebben op de toekomst van de vennootschap, zowel qua beheer, als continuïteit, strategie, enz. De aandelen worden immers overgedragen aan zijn erfgenamen, die misschien geen interesse hebben in de vennootschap. Het is echter mogelijk de aandelen over te dragen aan de vennoten, via een overlijdensverzekering.

Bij het overlijden van een vennoot voorziet het successierecht dat de aandelen overgedragen worden aan zijn erfgenamen, die dan – de facto – vennoten worden. Een dergelijke situatie kan voor problemen zorgen wanneer erfgenamen eigenaar worden van een groot aantal aandelen. Ze erven namelijk de bevoegdheid om beslissingen te nemen die misschien niet op dezelfde lijn liggen met de belangen van de vennootschap. 

Wettelijke bepalingen 

De statuten van een vennootschap kunnen voorzien en bepalen hoe de aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot georganiseerd worden. Is dit niet het geval, dan worden de wettelijke bepalingen toegepast. Met andere woorden: de erfgenaam wordt een vennoot. Indien de erfgenaam reeds deel uitmaakt van de vennoten, hij/zij de overlevende echtgenoot is, hij/zij een directe nakomeling is of hij/zij door de statuten aangeduid wordt, kunnen de andere vennoten zich niet verzetten tegen deze bepaling. Bevindt de erfgenaam zich niet in een van deze gevallen dan zal de toestemming van de andere vennoten nodig zijn. 

Aandeelhoudersovereenkomst en overlijdensverzekering 

Om de aandelen in eigen handen te behouden en zo de goede continuïteit van de vennootschap te waarborgen, kunnen de vennoten – tijdens hun leven – een aandeelhoudersovereenkomst afsluiten met het doel om een dergelijke situatie te vermijden. Concreet ondertekenen ze een overeenkomst met een aankoopoptie van de aandelen bij het overlijden van een onder hen. Dit contract verplicht de erfgenamen hun net geërfde aandelen te verkopen aan de bestaande aandeelhouders. Om deze aankoop te financieren, zullen de vennoten tevens een overlijdensverzekering afsluiten op het hoofd van de andere vennoten, met zichzelf als begunstigde. 

Voordelen

De rechten van en de financiële akkoorden met de erfgenamen worden perfect gerespecteerd. Bovendien, door te anticiperen op de waardebepaling van de aandelen, kunt u een controleschatting vermijden. 

Nadelen

Misschien zouden de rechtstreekse erfgenamen graag instappen in de vennootschap en zouden ze dat ook goed doen, maar dat kan in deze constructie niet. Het loont dus de moeite om hierover op voorhand goed na te denken. 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief