Gepubliceerd op: 29 november 2017

De tienjarige aansprakelijkheid voor professionelen in de bouwsector.

Vanaf 1 juli een nieuwe verplichte verzekering voor professionelen in de bouwsector. Be prepared!

Zo zijn aannemers in de bouwsector verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor werven waarvoor een definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd vanaf 01/07/2018. Deze verzekeringsplicht zal ook gelden voor de andere bouwactoren, zijnde de architecten en andere dienstverleners, zoals de studiebureaus.

Niet voor alle bouwwerken
De nieuwe verzekeringsplicht voor aannemers geldt niet voor alle bouwwerken. Het gaat om bouwwerken in België waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is, nieuwbouw of renovatie, aan eengezinswoningen en appartementen. De verzekeringsplicht is beperkt tot de aansprakelijkheid voor gebreken die de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw (wanneer deze laatste de soliditeit of stabiliteit aantast) in het gedrang brengen.

Andere werven zoals handelszaken, kantoren, scholen, ziekenhuizen of industriële complexen vallen dus niet onder de verzekeringsplicht.

Voor welke bedragen?
De verzekering moet de tienjarige aansprakelijkheid dekken tot beloop van de waarde van de wederopbouw van het gebouw. Ligt die hoger dan 500.000 euro, dan bedraagt de limiet minstens 500.000 euro, gekoppeld aan de ABEX index (referentie ABEX 01/2007).

Verplicht verzekeringsattest
Voor de aanvang van elke werf moet de aannemer een specifiek verzekeringsattest overhandigen aan de bouwheer, de architect en de RSZ. Zo niet, mag de aannemer zijn werken niet starten.

Een tariferingsbureau
Aannemers die op de reguliere verzekeringsmarkt geen verzekering vinden, kunnen aankloppen bij een tariferingsbureau om aan hun verzekeringsplicht te voldoen.
 

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief