Sparen

We bieden verschillende mogelijkheden tot sparen aan. Dit kan gaan over niet-fiscale contracten als over fiscale contracten zoals het pensioensparen en het langetermijnsparen voor de particulieren. Daarnaast bieden we ook oplossingen voor de zelfstandigen en ondernemers waarbij we dan spreken over het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige, de RIZIV contracten voor de medische sector als de IPT mogelijkheden voor zaakvoerders van een rechtspersoon.
 

Sparen als particulier
Pensioensparen

Heb je de schoolbanken verlaten en net gestart met werken, of ben je al iets ouder maar doe je nog niet aan pensioensparen? Kijk nu vooruit en spaar nu al voor je toekomstige plannen.

Je kan kiezen uit 2 fiscale maximumbedragen:

 • Spaar je het maximumbedrag van 1020 euro, dan geeft dit een belastingvermindering op van 30%, met een fiscaal voordeel van 306 euro.
 • Spaar je het maximumbedrag van 1.310 euro, dan geeft dit een belastingvermindering op van 25%, met een fiscaal voordeel van 327,5 euro.

In de huidige formules kan je kiezen voor sparen met kapitaalsgarantie (tak21), zonder kapitaalsgarantie (tak23) of een combinatie van beiden (tak44).

Langetermijnsparen

Heb je nog geen hypothecaire lening of is je woning volledig terugbetaald aan de bank? Dan kan je voor een aanvullend pensioenkapitaal sparen dat  fiscaal interssant is.

Zolang je de leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebt kan je met langetermijnsparen beginnen. Kies een lange looptijd (min. 10 jaar) en geniet van een fiscaal voordeel (dit wordt bepaald in functie van je netto belastbaar beroepsinkomen) dat kan oplopen tot 735 euro als je de maximale premie van 2.450,00 euro spaart.

Als gezin kan dit voordeel oplopen tot 1.470 euro per jaar!

In de huidige formules kan je kiezen voor sparen met kapitaalsgarantie (tak21), zonder kapitaalsgarantie (tak23) of een combinatie van beiden (tak44).

Kindersparen

Wens je op een veilige manier te sparen voor je kind, kleinkind of een ander kind, dan maak je een goeie keuze met het kindersparen.

Waarin verschilt het kindersparen met een traditioneel spaarboekje?

 • de ouders of grootouders (persoon op wie het contract onderschreven wordt) blijven eigenaar van het geld
 • de zekerheid dat het contract op jouw naam staat waarover je op elk ogenblik kan beschikken
 • je bepaalt zelf het bedrag dat je wenst te sparen (vanaf 25 euro per maand)
 • zelfs bij jouw overlijden wordt het kapitaal dat je voorzien had tegen einddatum, gestort aan het kind waarvoor gespaard wordt
Contacteer ons
Sparen als ondernemer, vrij beroep of vennootschap

Heb je een volledige loopbaan dan zal je als zelfstandige een minimumpensioen van 1212 euro krijgen. Na een rijkgevulde loopbaan wens je echter meer dan dit minimum, en daar kan je nu al voor zorgen. In overleg met je accountant bekijken we welke formules het meest optimaal zijn voor jouw activiteit.

VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige

Het VAPZ is er enkel voor zelfstandigen en is een eenvoudige manier om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Je bepaalt zelf het bedrag van je stortingen dat mag variëren tussen de 1 en 8,17% van je referentie-inkomen met een jaarlijks maximum van 3.859,40 euro.

Het is een flexibel systeem dat je toelaat de premies te verhogen, verlagen of zelfs tijdelijk te schorsen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor jou?

 • volledig aftrekbaar als beroepskost
 • geen 4,4% of 2% taks op de premies van de hoofdverzekering
 • een zeer lage belasting op einddatum

De fiscale voordelen van het VAPZ zijn cumuleerbaar met de voordelen van de Individuele Pensioentoezegging, maar ook met het pensioensparen, langetermijnsparen en bouwsparen.

Sociaal VAPZ / RIZIV contract

Ben je een geconventioneerde geneesheer, tandarts, apotheker of kinesitherapeut, dan kan je genieten van de sociale voordelen van het RIZIV, waaronder een toelage, die volledig dient voor de opbouw van een aanvullende sociale bescherming.

Deze overeenkomst bestaat uit enerzijds uit de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een kapitaal bij vroegtijdig overlijden en eventueel een maandelijks inkomen bij een arbeidsongeschiktheid en anderzijds uit een apart solidariteitsstelsel om een duidelijke meerwaarde te geven aan je sociale bescherming.

Onderdelen van het solidariteitsstelsel:

 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval
 • premievrijstelling bij wettelijke moederschapsrust gedurende maximum 8 weken
 • een jaarlijkse overlevingsrente voor de partner/kinderen gedurende een periode van 10 jaar in geval van vroegtijdig overlijden
 • een jaarlijkse rente bij arbeidsongeschiktheid gedurende een periode van 10 jaar in geval van blijvende en totale arbeidsongeschiktheid
IPT - Individuele Pensioen Toezegging

Je weet maar al te best dat een loonsverhoging sterk afgetopt wordt door hoge sociale bijdragen en de zware belastingsdruk in België. Maar wat betekent dit concreet?

Op 40-jarige  leeftijd beslis je om je brutoloon van 4000 euro per maand te verhogen tot 5000 euro per maand. Van deze bruto opslag van 1000 euro blijft er slechts netto 375 euro over.

Kies je er echter voor om deze 1000 euro maandelijks in een IPT te investeren tot je 67 jaar, dan levert dit een netto pensioenkapitaal van 243.037 euro op. Dit komt neer op een jaarlijks netto rendement van 5,53%. Zo'n rendement kan je alleen met een IPT bereiken.

Wat zijn de voordelen voor jou?

 • fiscaal vriendelijk - alle premies zijn als bedrijfskosten 100% aftrekbaar
 • flexibel - in functie van de bedrijfswinsten wordt de premie geoptimaliseerd
 • 100% veilig bij faillissement - de bedrijfsleider behoudt het eigendomsrecht
POZ - Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

Ben je een zelfstandige maar heb je nog geen vennootschap, dan kun je je (boven)wettelijk pensioen aanvullen binnen de tweede pijler.

 • Fiscaal aantrekkelijk: Je geniet 30% belastingvermindering in de personenbelasting, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
 • Meer sparen: Het POZ is combineerbaar met je VAPZ.
 • Bijkomende bescherming voor het gezin: Je kan een aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden nemen.
 • Voordelige fiscaliteit op einddatum: Je eindkapitaal wordt belast aan de afzonderlijke aanslagvoet van 10%.
 • Financier je vastgoedproject: Je kan kiezen voor een voorschot op je pensioenkapitaal of je contract in pand geven van een woonkrediet.
Check-up?

Niet zeker of je VAPZ of IPT al geoptimaliseerd werd? Laat het ons weten en we bekijken dit samen.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief