Gepubliceerd op: 10 september 2018

Welke verzekeringen zijn verplicht?

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, zijn er weinig verplichte verzekeringen in België. Welgeteld drie. En hun belangrijkste doel is om derden te beschermen tegen de schade die een individu zou kunnen veroorzaken. Dit haalt niet weg dat andere verzekeringen ook sterk aanbevolen worden.

Wat zegt de wet?
1. De BA-auto

De BA Auto is verplicht voor alle motorrijtuigen die op de openbare weg gebruikt worden, met inbegrip van bromfietsen, maar niet de elektrische fiets met trapondersteuning (e-bike) die niet sneller dan 25km/u kan. Zoals de naam al laat vermoeden, moet de “burgerlijke aansprakelijkheid auto” de veroorzaker van een ongeval in staat stellen zowel de schade aan zijn passagiers als aan derden (bijvoorbeeld een voorbijganger of een andere bestuurder) te dekken. Maar ze dekt de schade niet aan het voertuig dat het ongeluk veroorzaakt heeft, noch diens bestuurder. Hiervoor bestaan er wel aanvullingen, die evenwel niet verplicht zijn (omnium, bestuurdersverzekering, rechtsbijstand...). 

2. De arbeidsongevallenverzekering

Van zodra je werk geeft aan iemand in ruil voor een loon hebt je de status van werkgever, ook als het om een tijdelijke situatie gaat. Als particulier zal je dus je huispersoneel moeten verzekeren tegen werkongevallen (ook op weg naar en van het werk). Deze verplichting geldt ook voor een gewone oppas. De verzekering zal ze dekken bij een ongeval tijdens hun dienst, ook als het niet jouw schuld is. 

3. De verzekering BA jacht

Ben je jager, jachtopziener of organisator? Dan weet je dat een seconde onoplettendheid, een foute inschatting of een verkeerde manipulatie zware gevolgen kan hebben, zowel op materieel als lichamelijk vlak. Daarom werd de plicht opgelegd aan alle jager-schutters, jachtopzieners, drijvers en organisatoren om een BA jacht te onderschrijven, zonder dewelke een jachtvergunning trouwens niet eens afgegeven zou worden. 

Wat sterk aanbevolen wordt...
1. De BA privéleven of familiale verzekering

Sommigen sluiten deze pas af wanneer ze kinderen hebben of een hond kopen. In werkelijkheid zal deze verzekering vaker tussenkomen voor volwassenen die per ongeluk schade veroorzaken aan iemand. 

2. De huurdersaansprakelijkheidsverzekering

Het is niet omdat het appartement verzekerd wordt door de eigenaar dat de huurder veilig is. Als hij een brand veroorzaakt, zal hij aansprakelijk zijn en kan de verzekeraar van de eigenaar zich tegen hem keren. 

3. De bestuurdersverzekering

We weten het ondertussen, de BA auto dekt de bestuurder in fout niet. Hiervoor bestaat er een specifieke verzekering. 

4. De hospitalisatieverzekering

Deze dekt medische kosten die niet door het ziekenfonds terugbetaald worden bij een ziekenhuisopname in België of in het buitenland. Veel loontrekkenden genieten van een dergelijke dekking via hun werkgever. Maar indien je van plan bent om deze te verlaten, zorg dan voor een wachtpolis om de verzekering te kunnen verderzetten onder dezelfde voorwaarden. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief