Gepubliceerd op: 28 augustus 2019

Nieuwe rechtsbijstandsverzekering vanaf 1 september met 124 euro belastingvoordeel.

Vanaf 1 september 2019 kan je een belastingvoordeel van 124 euro krijgen als je een globale rechtsbijstandspolis afsluit. Met deze rechtsbijstandspolis wil initiatiefnemer Minister Geens meer mensen aanmoedigen om zich te beschermen tegen de oplopende kosten van een juridisch geschil.

Wie vanaf 1 september 2019 en uiterlijk eind 2019 een premie betaalt voor een rechtsbijstand die aan de voorwaarden voldoet, kan in zijn belastingaangifte in 2020 een belastingvermindering vragen. Premies tot 310 euro geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, wat het maximale voordeel op 124 euro brengt.

Welke zijn de minimumvoorwaarden?

Om het belastingvoordeel te kunnen krijgen, moet de rechtsbijstandsverzekering aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen:

De verplichte waarborgen zijn:

  • Het burgerlijk verhaalsrecht: Onder meer geschillen over een verkeersongeval met de fiets of step, schade aan de woning door werken bij de buren of cybercriminaliteit.
  • Het strafrecht: Misdaden zijn niet gewaarborgd, behalve bij een vrijspraak.
  • Het recht op de burgerlijke verdediging: Als iemand beweert door jou toedoen schade te hebben geleden en er een belangenconflict is met jouw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
  • Het fiscaal recht: De fiscus die naar je mening ten onrechte kosten verwerpt
  • Het administratief recht: Denk maar aan de gemeente die je beloofde dat je recht hebt op bepaalde premies en dan plots haar beleid verandert, waardoor je toch geen premies krijgt.
  • Het arbeidsrecht: Geschillen met je werkgever.
  • Het verbintenissenrecht: Dit is van toepassing als je een contract afsluit, bijvoorbeeld bij een aankoop via het internet.
  • Het bouwrecht: Voor geschillen tijdens bouw- en renovatiewerken.
  • Het erf-, schenkings- en testamentrecht.
  • Echtscheiding en familiale bemiddeling: Dit kan gaan over een (v)echtscheiding of de regeling van het hoederecht van de kinderen.

De minimale dekking blijft niet beperkt tot geschillen voor een Belgische rechtbank. Sommige zaken voor een rechtbank in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg moeten verplicht verzekerd zijn.

Wachttijden

Het is niet de bedoeling dat je nog snel een rechtsbijstandsverzekering afsluit als er een juridisch conflict dreigt. Daarom is er mogelijks een wachttijd. Voor de meeste geschillen mag die niet meer dan een jaar duren. Alleen voor de waarborgen burgerlijk verhaalrecht, strafrecht en recht op burgerlijke verdediging is er geen wachttijd. Voor echtscheidingen en wettelijke samenwoning mag er een termijn van maximaal drie jaar zijn en voor bouwgeschillen maximaal vijf jaar. Als je van verzekeraar verandert, wordt rekening gehouden met de al verstreken wachttijd.

Vrijstelling

De vrijstelling - het deel dat je altijd uit eigen zak moet betalen - mag niet meer dan 250 euro bedragen. Voor wie een geschil wil oplossen via de gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of een beroep doet op verzoening is er geen vrijstelling.

Vrije keuze van advocaat

Het is geen probleem om zelf een advocaat te kiezen. De rechtsbijstandsverzekering moet maar vergoeden tot het niveau van de nomenclatuur voor de erelonen van advocaten. Die bedragen worden nog in een koninklijk besluit gegoten. Als een advocaat meer aanrekent dan wat de nomenclatuur voorziet, moet hij dat voorafgaand meedelen.

Naast de kosten en erelonen van advocaten zijn ook de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders, deskundigen of bemiddelaars en de kosten van de (buiten)gerechtelijke procedures zoals de rechtsplegingsvergoeding en kosten van de tenuitvoerlegging verzekerd.

Aanbod van verzekeraars

De verzekeraars hoeven zich niet te beperken tot het wettelijk minimum. Sommige rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappijen hebben uitgebreidere waarborgen, hogere plafonds en gunstigere voorwaarden. Je mag rekenen op een premie tussen de 400 à 500 euro, waarop er 124 euro belastingvoordeel is.

Praktisch

Indien je al een globale rechtsbijstandsverzekering hebt, kunnen we je de mogelijkheid bieden over te stappen op een polis met belastingvoordeel. We kunnen samen onderzoeken wat de beste oplossing is voor jou.

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.

Kantoor Vandecasteele

Ezelstraat 82
8000 Brugge
RPR Gent, afdeling Brugge
Ondernemingsnummer 0428.566.784

050 35 25 16

info@kantoorvandecasteele.be

Nieuwsbrief